ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015-2016

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του Υπουργείου Παιδείας.


Το ωρολόγιο πρόγραμμα που ακολουθεί αναφέρει τις διδακτικές ώρες που παρέχει το i-Εκπαίδευση ανά εβδομάδα σε κάθε βαθμίδα και τάξη

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γυμνασίου

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 2
Αρχαία 2
Νεοελ. Γλώσσα 1.5
Σύνολο 5.5
Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Χημεία 1
Νεοελ. Γλώσσα 1.5
Σύνολο 7.5
Μάθημα Ώρες
Αρχαία 2
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Χημεία 1
Νεοελ. Γλώσσα 2
Σύνολο 8

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία 2
Γραμματική Αρχαίων* 2 (προαιρ)
Έκθεση-Έκφραση 1.5
Σύνολο 10.5-12.5
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Άλγεβρα 2
Φυσική (Γ.Π) 3
Φυσική (Κατ.) 2
Μαθηματικά (Κατ.) 1
Σύνολο 10

Για την πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις συνίστανται ακόμη:

Μάθημα Ώρες
Φυσική Γ΄ Λυκείου 1 (για όλα τα Επιστ. Πεδία)
Χημεία Β΄ & Γ΄ Λυκείου 2 (για όλα τα Επιστ. Πεδία)
Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου 2 (για όλα τα Επιστ. Πεδία)
Βιολογία Γ΄ Λυκείου 1 (για όλα τα Επιστ. Πεδία)
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Αρχαία (Κατ.) 3
Σύνολο 5

Για την πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις συνίστανται ακόμη:

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Γ΄ Λυκείου 2 (για όλα τα Επιστ. Πεδία)
Ιστορία Γ΄ Λυκείου 1 (για όλα τα Επιστ. Πεδία)
Λατινικά Γ΄ Λυκείου 2 (για όλα τα Επιστ. Πεδία)
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Αρχαία (Κατ.) 3
Άλγεβρα 2
Σύνολο 7

Για την πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις συνίστανται ακόμη:

Μάθημα Ώρες
Αρχαία Γ΄ Λυκείου 2 (για όλα τα Επιστ. Πεδία)
Ιστορία Γ΄ Λυκείου 1 (για όλα τα Επιστ. Πεδία)
Λατινικά Γ΄ Λυκείου 2 (για όλα τα Επιστ. Πεδία)
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά (Κατ.) 1
Σύνολο 5

Για την πληρέστερη προετοιμασία των μαθητών για τις Πανελλήνιες εξετάσεις συνίστανται ακόμη:

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου 2
ΑΕΠΠ Γ΄ Λυκείου 1
ΑΟΘ Γ΄ Λυκείου 1

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄ Λυκείου

Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Φυσική (Κατ.) 3
Χημεία (Κατ.) 3
Μαθηματικά (Κατ.) 5
Σύνολο 13
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Φυσική (κατ) 3
Χημεία (κατ) 3
Βιολογία (κατ) 3
Σύνολο 11
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Φυσική (Κατ.) 3
Χημεία (Κατ.) 3
Μαθηματικά (Κατ.) 5
Βιολογία (Κατ.) 3
Σύνολο 16
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Φυσική (Κατ.) 3
Χημεία (Κατ.) 3
Μαθηματικά (Κατ.) 5
Ιστορία (Γ.Π) 2
Σύνολο 15
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Αρχαία (Κατ.) 5
Ιστορία (Κατ.) 3
Λατινικά (Κατ.) 3
Σύνολο 13
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Αρχαία (Κατ.) 5
Ιστορία (Κατ.) 3
Λατινικά (Κατ.) 3
Βιολογία (Γ.Π) 2
Σύνολο 15
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Αρχαία (Κατ.) 5
Ιστορία (Κατ.) 3
Λατινικά (Κατ.) 3
Μαθηματικά (Γ.Π) 2
Σύνολο 15
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Αρχαία (Κατ.) 5
Ιστορία (Κατ.) 3
Βιολογία (Γ.Π) 2
Μαθηματικά (Γ.Π) 2
Σύνολο 14
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Μαθηματικά (Κατ.) 5
ΑΕΠΠ (Κατ.) 2
ΑΟΘ (Κατ.) 3
Σύνολο 12
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Μαθηματικά (Κατ.) 5
ΑΕΠΠ (Κατ.) 2
ΑΟΘ (Κατ.) 3
Βιολογία (Γ.Π) 2
Σύνολο 14
Μάθημα Ώρες
Έκθεση-Έκφραση 2
Μαθηματικά (Κατ.) 5
ΑΕΠΠ (Κατ.) 2
ΑΟΘ (Κατ.) 3
Ιστορία (Γ.Π) 2
Σύνολο 14

Για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου προσφέρονται τα ειδικά μαθήματα του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου καθώς και όλες οι ξένες γλώσσες