Τι είναι η Πιστοποίηση ECDL Expert;

Το ECDL Expert αποτελείται από τις τέσσερις [4] ενότητες ECDL Προηγμένου Επιπέδου και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να πιστοποιήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανώτερου επιπέδου από το ECDL Core/Progress).

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ECDL Expert απευθύνεται κυρίως σε όσους από εσάς:

  • Έχετε αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλετε μία έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών σας
  • Κατέχετε ήδη την Πιστοποίηση ECDL Βασικού Επιπέδου (ECDL Core/Progress) και επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
  • Θέλετε να ξεχωρίσετε με την απόκτηση της πιο ολοκληρωμένης πιστοποίησης υψηλών δεξιοτήτων στις σύγχρονες εφαρμογές γραφείου
  • Κατέχετε σε βάθος τις βασικές εφαρμογές γραφείου και θέλετε να συνεχίσετε στο χώρο της πληροφορικής με το ρόλο του εκπαιδευτή
13 2

Τέλος, για το Πρόγραμμα Expert, ως υποψήφιοι για την απόκτησή του μπορούν να ενταχθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι: Μαθητές Λυκείου, φοιτητές, ανώτερα στελέχη δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, γραμματείς διοίκησης, υπάλληλοι τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.ά.

Ποιες θεματικές ενότητες καλύπτει το ECDL Expert;

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το ECDL Expert είναι:

  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις

Ενότητες για το ECDL Expert

Oι ενότητες που περιλαμβάνονται είναι και οι τέσσερις (4), που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα πιστοποίησης Expert, ενώ το λογισμικό στο οποίο εκπαιδεύεστε είναι η πιο σύγχρονη έκδοση.

Ενότητες / Ώρες Θεωρίας*

Επεξεργασία Κειμένου (Word)
12


Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
12


Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Access)
12


Παρουσιάσεις (Powerpoint)
12


*οι ώρες αφορούν το πλήρες πρόγραμμα. Δες αναλυτικά εδώ

26 2