Τι είναι η Πιστοποίηση ECDL Expert;

Το ECDL Expert αποτελείται από τις τέσσερις [4] ενότητες ECDL Προηγμένου Επιπέδου και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να πιστοποιήσει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών (ανώτερου επιπέδου από το ECDL Core/Progress).

Σε ποιους απευθύνεται;

Το ECDL Expert απευθύνεται κυρίως σε όσους από εσάς:

  • Έχετε αποκτήσει προχωρημένες δεξιότητες στις κύριες εφαρμογές γραφείου και θέλετε μία έγκυρη και διεθνώς αναγνωρισμένη απόδειξη των γνώσεών σας
  • Κατέχετε ήδη την Πιστοποίηση ECDL Βασικού Επιπέδου (ECDL Core/Progress) και επιθυμείτε να αποκτήσετε ένα επιπλέον ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
  • Θέλετε να ξεχωρίσετε με την απόκτηση της πιο ολοκληρωμένης πιστοποίησης υψηλών δεξιοτήτων στις σύγχρονες εφαρμογές γραφείου
  • Κατέχετε σε βάθος τις βασικές εφαρμογές γραφείου και θέλετε να συνεχίσετε στο χώρο της πληροφορικής με το ρόλο του εκπαιδευτή

Τέλος, για το Πρόγραμμα Expert, ως υποψήφιοι για την απόκτησή του μπορούν να ενταχθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι: Μαθητές Λυκείου, φοιτητές, ανώτερα στελέχη δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών, γραμματείς διοίκησης, υπάλληλοι τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών, ελεύθεροι επαγγελματίες κ.ά.

Ποιες θεματικές ενότητες καλύπτει το ECDL Expert;

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτει το ECDL Expert είναι:

  • Επεξεργασία Κειμένου
  • Υπολογιστικά Φύλλα
  • Βάσεις Δεδομένων
  • Παρουσιάσεις

Ενότητες για το ECDL Expert

Oι ενότητες που περιλαμβάνονται είναι και οι τέσσερις (4), που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα πιστοποίησης Expert, ενώ το λογισμικό στο οποίο εκπαιδεύεστε είναι η πιο σύγχρονη έκδοση.

Ενότητες / Ώρες Θεωρίας*

Επεξεργασία Κειμένου (Word)
12


Υπολογιστικά Φύλλα (Excel)
12


Χρήση Βάσεων Δεδομένων (Access)
12


Παρουσιάσεις (Powerpoint)
12


*οι ώρες αφορούν το πλήρες πρόγραμμα. Δες αναλυτικά εδώ