Διδακτική Μεθοδολογία Αρχαίων Ελληνικών για Γυμνάσιο και Λύκειο – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών

20/02/2022 @ 11:00 πμ - 27/02/2022 @ 11:00 πμ
πλατφόρμα i-Εκπαίδευση

Σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων για την σωστή διδακτική προσέγγιση των Αρχαίων ελληνικών για το Αδίδακτο και Διδαγμένο κείμενο.