Φόρτωση Εκδηλώσεις

« Όλες οι Εκδηλώσεις

 • Αυτή η εκδήλωση έχει τελειώσει.

Η Διδασκαλία της Γλώσσας – Θεωρία και Πράξη

14/03/2021 @ 11:00 πμ - 1:00 μμ

To i-Εκπαίδευση και η Lexigram, συνεχίζοντας την συνεργασία τους στον τομέα της υποστήριξης, ενημέρωσης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διδασκαλία, συνδιοργανώνουν  μια νέα σειρά σεμιναρίων για την διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας “Η Διδασκαλία της Γλώσσας – Θεωρία και Πράξη” με εισηγητή τον φιλόλογο Χρήστο Μερεντίτη.

Η Διδασκαλία της Γλώσσας - Θεωρία και Πράξη

Η σειρά σεμιναρίων “Η Διδασκαλία της Γλώσσας – Θεωρία και Πράξη” αποτελείται από 3 αυτοτελείς ενότητες που ξεκινούν στις 31 Ιανουαρίου έως και τις 14 Μαρτίου 2021.

Θεματικές Ενότητες

1. “Η διδασκαλία της γλώσσας και η κατανόηση του κειμένου: Aπό τη
θεωρία στην πράξη” θα διεξαχθεί στις 31 Ιανουαρίου 2021

2. “Η διόρθωση της έκθεσης ιδεών: μέσα από παραδείγματα λόγου
μαθητών/μαθητριών” θα διεξαχθεί 14 & 28 Φεβρουαρίου 2021

3. “Η μεταγνώση, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο για τη μάθηση.
Θεωρητική εισαγωγή και πρακτικές εφαρμογές” θα διεξαχθεί 14 Μαρτίου 2021.

Εισηγητής της σειράς σεμιναρίων θα είναι ο Χρήστος Μερεντίτης.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεδιάσκεψης με την πλατφόρμα Zoom και οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις και να συζητήσουν ζωντανά επί των θεμάτων που θα τεθούν.

Το σεμινάριο συνιστάται για:

 • εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Γλώσσας και εργάζονται στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση
 • Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
 • Φοιτητές Φιλολογικών σχολών
Κρατήστε θέση τώρα

Περιεχόμενο Ενοτήτων

Στο σεμινάριο αυτό θα αναλυθούν πολλές και καίριες πτυχές της διδακτικής της γλώσσας. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας θα στραφεί:

 • στον ορισμό του κειμένου,
 • στα κριτήρια κειμενικότητας,
 • στους μείζονες στόχους της διδασκαλίας της γλώσσας,
 • στις βασικές πληροφορίες που αντλούμε από ένα κείμενο και
 • στην ανάλυση των βασικών πρακτικών εγγραμματισμού, σύμφωνα με το μοντέλο των W. Gordon & H. Marcelle.

Ειδικότερα, αξιοποιώντας κείμενα που έχουν τεθεί στις Πανελλήνιες ή διδάσκονται στο Γυμνάσιο θα αναφερθούμε στις τέσσερις βασικές πρακτικές εγγραμματισμού που χρησιμοποιούν οι αποτελεσματικοί  αναγνώστες. Η υιοθέτηση των πρακτικών αυτών θα επιτρέψει στους/στις μαθητές/-τριες, να κατανοούν εις βάθος ένα κείμενο.

Το σεμινάριο έχει ιδιαίτερη βαρύτητα δεδομένου ότι η κατανόηση κειμένου είναι ένα ζητούμενο το οποίο τίθεται τα τελευταία χρόνια όλο και πιο πολύ ενώπιον των μαθητών/-τριών (Πανελλαδικές εξετάσεις, εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και Λύκεια, εξετάσεις για πρόσληψη στο δημόσιο). Έτσι, τα πρακτικά παραδείγματα τα οποία θα παρασχεθούν, σε συνδυασμό με τη θεωρητική υποστήριξη, προσδοκάται ότι θα συντελέσουν σε μια ισχυροποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, φιλολόγων και δασκάλων, στους οποίους απευθύνεται η εισήγηση.

1ο δίωρο: πώς ορίζεται το λάθος, ποια τα είδη των λαθών, σε ποιες περιστάσεις μια φράση θεωρείται εσφαλμένη, λάθη σε επίπεδο μορφολογίας – σύνταξης – σημασιολογίας – λεξιλογίου, τι πρέπει να αποφεύγεται στη γλωσσική διατύπωση, πού οφείλονται τα λάθη, ποια η ενδεδειγμένη και ποια η μη επιθυμητή στάση του/της εκπαιδευτικού και δεκάδες σχολιασμένα παραδείγματα λόγου μαθητών/-τριών Γυμνασίου

2ο δίωρο: δεκάδες σχολιασμένα παραδείγματα λόγου μαθητών/-τριών Λυκείου, πρακτικές οδηγίες διόρθωσης, η διόρθωση στο προσυγγραφικό και μετασυγγραφικό στάδιο και η αποτροπή των λαθών.

Στο σεμινάριο αυτό θα αφιερώσουμε δύο συναντήσεις, προκειμένου να αναλύσουμε το καίριο ζήτημα της διόρθωσης κειμένου. Η εισήγησή μας κατά ένα μέρος θα θεμελιωθεί θεωρητικά στις πρόσφατες κατακτήσεις της κειμενογλωσσολογίας και της γνωστικής ψυχολογίας, ενώ στη συνέχεια θα παρασχεθούν πολλές δεκάδες παραδειγμάτων αυθεντικού μαθητικού λόγου. Επ’ αυτών των αποσπασμάτων, τα οποία θα προέρχονται από εκθέσεις μαθητών/-τριών Γυμνασίου και Λυκείου, θα δούμε με ποιον τρόπο είναι δυνατόν να επέμβουμε με παιδαγωγικό τρόπο, να ενισχύσουμε ουσιαστικά και, ασφαλώς, μη επικριτικά τις μαθήτριες και τους μαθητές μας και να τους/τις οδηγήσουμε σταδιακά προς την ανεξάρτητη μάθηση και την ικανότητα πρόληψης των λαθών.

Ο αριθμός των πρακτικών παραδειγμάτων τα οποία θα αναλυθούν, η βαρύτητα του ζητήματος, αλλά και η αναγκαία θεωρητική υποστήριξη, επιβάλλουν να αφιερώσουμε δύο συναντήσεις στο εν λόγω θέμα.

Το επόμενο σεμινάριο απευθύνεται σε όλους/-ες τους/τις εκπαιδευτικούς. Σε αυτό θα στρέψουμε το ενδιαφέρον μας στο πώς οι ίδιοι οι μαθητές/-τριες θα μπορούν να ελέγχουν την πρόοδό τους, ώστε να ρυθμίζουν τη μάθησή τους, να καθορίζουν στόχους για τον εαυτό τους και καθ’ αυτόν τον τρόπο θα επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις.

Με απλά λόγια:

 • θα ορίσουμε τη μεταγνώση,
 • θα διερευνήσουμε τις μεταγνωστικές δεξιότητες,
 • θα αναφερθούμε στα εξωγενή και στα ενδογενή κίνητρα,
 • θα μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά των αποτελεσματικών μαθητών και
 • θα αναλύσουμε τις διαφορές γνώσης και μεταγνώσης.

Ακόμη, θα παρουσιάσουμε με πρακτικό τρόπο τα τρία στάδια του μοντέλου αυτορρυθμιζόμενης μάθησης του Zimmerman και θα δούμε πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί. Επιπλέον, θα αναλυθεί το μοντέλο των Alex Quigley, Daniel Muijs και Eleanor Stringer για την εφαρμογή των μεταγνωστικών στρατηγικών και την εισαγωγή της μεταγνώσης στην εκπαίδευση.

Τέλος, θα δώσουμε πρακτικά παραδείγματα μεταγνωστικών στρατηγικών.

Με λίγα λόγια, θα μιλήσουμε για το πώς οι μαθητές/-τριες θα μπορέσουν να αυτονομηθούν ως προς τη μάθησή τους, να θέτουν οι ίδιοι/-ες γνωστικούς στόχους, να ελέγχουν εάν τους πέτυχαν και να ενστερνιστούν την ανάγκη της μάθησης και της διεύρυνσης των οριζόντων τους, προκειμένου να ενταχθούν δυναμικά σε μια ταχέως εξελισσόμενη κοινωνική πραγματικότητα.

Διάρκεια της κάθε ενότητας του σεμιναρίου είναι 2 ώρες και κατά την διεξαγωγή του οι συμμετέχοντες θα έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήματα.

Η κάθε ενότητα είναι ανεξάρτητη και το κόστος συμμετοχής διαμορφώνεται ως εξής:

1η Ενότητα 31/1/2021 – 20€ (16€ φοιτητικό)

2η Ενότητα 14&28/2/2021 – 35€ (30€ φοιτητικό)

3η Ενότητα 14/3/2021 – 20€ (16€ φοιτητικό)

Όλες οι Ενότητες – 50€ (45€ φοιτητικό)

Είμαι φοιτητής ή θέλω να κάνω ομαδική εγγραφή

Μετά το τέλος του σεμιναρίου παρέχεται δωρεάν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για κάθε ενότητα το οποίο θα εκδοθεί ονομαστικά στους συμμετέχοντες από την πλατφόρμα eLearning του i-Εκπαίδευση.

Το σεμινάριο μπορείτε να το παρακολουθήσετε από υπολογιστή, τάμπλετ ή smartphone και κατά την διάρκειά του υπάρχει η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων.

Ακόμη κάθε ενότητα θα βιντεοσκοπηθεί και η βιντεοσκόπηση θα είναι διαθέσιμη για 2 μήνες μετά το τέλος του.

Περισσότερες Λεπτομέρειες

Ο Χρήστος Μερεντίτης είναι φιλόλογος, συγγραφέας, κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στην Σχολική Ψυχολογία, και στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων.

Εργάζεται στην ιδιωτική εκπαίδευση και έχει βραβευτεί από το Υπουργείο Παιδείας και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο για τα σχέδια εργασίας (project) που έχει εφαρμόσει στις σχολικές τάξεις τις οποίες είχε αναλάβει.

Έχει δώσει δεκάδες επιστημονικές ομιλίες σε ημερίδες και συνέδρια, ενώ είναι εισηγητής σεμιναρίων στην ιστοσελίδα www.lexigram.gr.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται περιστρέφονται γύρω από ζητήματα που άπτονται της διδασκαλίας των θεωρητικών μαθημάτων, των θεωριών μάθησης και της όξυνσης της κριτικής και δημιουργικής σκέψης. Έχει, επίσης, συμμετάσχει και σε πολλά ευρωπαϊκά και ελληνικά εκπαιδευτικά προγράμματα και έχει εκπονήσει σειρά προγραμμάτων καινοτομίας με θέμα τη γλώσσα, τη λογοτεχνία, το θέατρο και την ιστορία.

Μέχρι στιγμής έχει εκδώσει τα ακόλουθα βιβλία:

(1)     «Νεοελληνική Γλώσσα, Περίληψη, Πολιτικοί θεσμοί  και οργάνωση του κράτους», εκδόσεις Πατάκη, 

          (2)     «Νεοελληνική Λογοτεχνία και έκθεση» (2007),εκδόσεις Γκιούρδα,

(3)     «Περίληψη κειμένου – Ένα πνευματικό παιχνίδι που οξύνει τον νου» (2010), εκδόσεις  Κλειδάριθμος

(4)     «Νεοελληνική Γλώσσα, οδηγός προετοιμασίας για τις εξετάσεις στα Πρότυπα Γυμνάσια» (2014), εκδόσεις Πατάκη,

(5)      ενώ έπεται και η εξής έκδοση: Λεκτικές δεξιότητες και Κατανόηση κειμένου.

          Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια είναι συνεργάτης και υπεύθυνος για τη συγγραφή των φύλλων εργασίας της Γλώσσας και της Ιστορίας στην εκπαιδευτική κοινότητα μάθησης www.teacherland.gr, όπου έχει αναρτήσει ένα πολύ αναλυτικό και ευρύ διδακτικό υλικό πολλών δεκάδων φύλλων εργασίας.

Πιστοποιητικό Παρακολούθησης - Βιντεοσκόπηση

Μετά το τέλος του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης, το οποίο θα σταλεί ηλεκτρονικά.

Το σεμινάριο θα βιντεοσκοπείται και θα σταλεί σε όλους όσους δηλώσουν συμμετοχή, ακόμη κι αν δεν καταφέρουν να συνδεθούν κατά την ώρα διεξαγωγής του. Η βιντεοσκόπηση θα είναι διαθέσιμη για 2 μήνες μετά το τέλος του.

Φοιτητική Έκπτωση - Ομαδικές Εγγραφές

Στο διαδικτυακό σεμινάριο “Η Διδασκαλία της Γλώσσας – Θεωρία και Πράξη” προβλέπεται έκπτωση για την συμμετοχή φοιτητών και σε περιπτώσεις ομαδικών κρατήσεων.

 • Όσοι δικαιούνται την φοιτητική έκπτωση πρέπει πριν την ολοκλήρωση της κράτησης να στείλουν στο info@iekpaideysi.gr φωτογραφία του φοιτητικού πάσο. Στη συνέχεια λαμβάνουν έναν μοναδικό κωδικό ώστε να έχουν την έκπτωση κατα την κράτηση της θέσης στους στο σεμινάριο.
 • Για ομαδικές κρατήσεις θέσεων (τουλάχιστον 3 ατόμων) καλέστε στο 210.897.0397 ή στο 698.1072.600 για να λάβετε μια προσφορά ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων. Ισχύει και για φροντιστηριακούς οργανισμούς.
Κρατήστε θέση τώρα

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία:
14/03/2021
Ώρα:
11:00 πμ - 1:00 μμ
Κατηγορία Εκδήλωση:
Ετικέτες Εκδήλωση
, , , ,

Χώρος Διεξαγωγής

πλατφόρμα i-Εκπαίδευση
Ελλάδα

Διοργανωτές

i-Εκπαίδευση
Lexigram