Προσωπική σελίδα μαθητή i-Εκπαίδευση

Fysiki B2

Γιαννόπουλος Άγγελος

Α΄ Λυκείου

i-Εκπαίδευση – Ελληνική Πλατφόρμα διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Έκθεση - Έκφραση

Ημέρες και ώρες μαθήματος

Τετάρτη   ……..-……..

Διδάσκουσα καθηγήτρια: Πατρινού Μαρία

Γαλλικά

Ημέρες και ώρες μαθήματος

Τετάρτη   ……..-……..

Διδάσκουσα καθηγήτρια: Μπελλή Χριστίνα

Βιντεοσκοπήσεις Μαθημάτων

Έκθεση - Έκφραση

Σύνδεση στις βιντεοσκοπήσεις με τον κωδικό: iekpaideysi*2018

Γαλλικά

Σύνδεση στις βιντεοσκοπήσεις με τον κωδικό: iekpaideysi*2018