Προσωπική σελίδα μαθητή i-Εκπαίδευση

Bigstock A Chalkboard With The Question 116085293 Scaled

Κακαλέτρης Παπαγιώτης -Σώχος Γιώργος

Μαθήματα Ιαπωνικών

i-Εκπαίδευση – Κέντρο Διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Ιαπωνικά

Διδάσκων καθηγητής: Καραγεωργόπουλος Αλέξανδρος

Βιντεοσκοπήσεις Μαθημάτων

Σύνδεση στις βιντεοσκοπήσεις με τον κωδικό: iekpaideysi*2021