Προσωπική σελίδα μαθητή i-Εκπαίδευση

Oikonomika Paketa

Μπασιούκα Νίκη

Γ΄ Λυκείου

i-Εκπαίδευση – Κέντρο Διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Μαθηματικά

Διδάσκων καθηγητής: Καψάλης Θεμιστοκλής

Βιντεοσκοπήσεις

Σύνδεση στις βιντεοσκοπήσεις με τον κωδικό: iekpaideysi*2020

ΑΟΘ

Διδάσκουσα καθηγήτρια: Κλάδου Αγγελική

Βιντεοσκοπήσεις

Συνδεση στις βιντεοσκοπήσεις με τον κωδικό: iekpaideysi*2019

ΑΕΠΠ

Διδάσκων καθηγητής: Σκαρλάτος Κυριάκος

Βιντεοσκοπήσεις

Συνδεση στις βιντεοσκοπήσεις με τον κωδικό: iekpaideysi*2019

Νεοελ. Γλώσσα

Διδάσκων καθηγητής: Λαπαβίτσας Θωμάς

Βιντεοσκοπήσεις

Συνδεση στις βιντεοσκοπήσεις με τον κωδικό: iekpaideysi*2020