Προσωπική σελίδα μαθητή i-Εκπαίδευση

Grammiko 03

Χατζηδαυίδ Παρασκευή

A΄ Λυκείου - Γραμμικό Σχέδιο

i-Εκπαίδευση – Ελληνική Πλατφόρμα διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Γραμμικό Σχέδιο

Διδάσκουσα καθηγήτρια: Δρίμη Θεοδώρα

Βιντεοσκοπήσεις

Σύνδεση στις βιντεοσκοπήσεις με τον κωδικό: iekpaideysi*2020

Ελεύθερο Σχέδιο

Διδάσκουσα καθηγήτρια: Κατερίνα Παπασωτηρίου

Βιντεοσκοπήσεις

Σύνδεση στις βιντεοσκοπήσεις με τον κωδικό: iekpaideysi*2020