Προσωπική σελίδα καθηγητή i-Εκπαίδευση

Μαρία Πατρινού

Φιλολογος

i-Εκπαίδευση – Ελληνική Πλατφόρμα διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Έκθεση Β΄ Λυκείου (Ρουλάκης Δημήτρης)

Έκθεση Γ1 Ομογενών

Έκθεση Β΄ ΕΠΑΛ (Μανουσάκη Κωνσταντίνα & Ανατολή)

Έκθεση Γ΄ Λυκείου (Χαλιαμάνης Μιχάλης)

Έκθεση Β΄ Λυκείου (Γιαννόπουλος Άγγελος)