Προσωπική σελίδα καθηγητή i-Εκπαίδευση

Μπούτζη Κατερίνα

καθηγήτρια Φυσικής

i-Εκπαίδευση – Κέντρο Διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Φυσική Γ΄ Γυμνασίου

Φυσική Γ΄ Λυκείου (Γ1 Θετικών Σπουδών)

Φυσική Γ΄ Λυκείου (Γ2 Υγείας)