Προσωπική σελίδα καθηγητή i-Εκπαίδευση

Ταξιάρχης Δημοσθένης

καθηγητής Μαθηματικών

i-Εκπαίδευση – Ελληνική Πλατφόρμα διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου (Ρουλάκης Δημήτρης)