Προσωπική σελίδα καθηγητή i-Εκπαίδευση

Τζέλιος Δημήτρης

καθηγητής Φυσικής

i-Εκπαίδευση – Ελληνική Πλατφόρμα διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Χημεία A΄ Λυκείου (Τεστόνι Ερικα)

Χημεία Πανεπιστημιακά (Κουτλή Μαρίνα)

Τζέλιος Δημήτρης - Προσωπικά Μαθήματα