Προσωπική σελίδα καθηγητή i-Εκπαίδευση

Ζαχαράκου Πηνελόπη

καθηγήτρια Τουρκικών

i-Εκπαίδευση – Ελληνική Πλατφόρμα διαδικτυακής Εκπαίδευσης

Τουρκικά (Μαριντίνα Σταυρουλάκη)

Τουρκικά (Απόστολος Τάκης)