Δοκιμάστε τον Διαδραστικό Πίνακα του i-Εκπαίδευση

Εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε τον Διαδραστικό Πίνακα του i-Εκπαίδευση.

Στο trial μπορούν να συνδεθούν 2 άτομα ταυτόχρονα, ένας παρουσιαστής/ καθηγητής κι ένας σύνεδρος/ μαθητής.

Για να συνδεθείτε ως παρουσιαστής χρησιμοποιήστε το screen name Presenter

Για να συνδεθείτε ως σύνεδρος χρησιμοποιήστε το screen name user1

Η πρόσβαση στον Διαδραστικό Πίνακα διαρκεί 10 λεπτά.

Προσεχή Webinar

Απρ
25