Μαρία Φ. – Ζάκυνθος

17-08-17 i- Εκπαίδευση 0 comment

Το i-Εκπαίδευση με βοήθησε, όχι μόνο να βελτιώσω τους βαθμούς μου, αλλά να κατανοήσω καλά την ύλη των Αρχαίων της Α΄ Λυκείου.Leave a reply