Θέματα και Απαντήσεις Πανελληνίων

Ημερομηνία Κατηγορία Μαθήματος Εκφωνήσεις Απαντήσεις
7/6/2019 Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις ΟΕΦΕ
10/6/2019 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Ελληνικά Απαντήσεις
10/6/2019 Προσανατολισμός Θετ. /Οικον. Επιστημών Μαθηματικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
12/9/2019 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Ιστορία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
12/6/2019 Προσανατολισμός Θετικών Επιστημών Φυσική Απαντήσεις ΟΕΦΕ
12/6/2019 Προσανατολισμός Σπουδων Οικ. & Πληροφ. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Απαντήσεις ΟΕΦΕ
15/6/2018 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Λατινικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
15/6/2018 Προσανατολισμός Θετικών Επιστημών Χημεία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
15/6/2018 Προσανατολισμός Σπουδών Οικ. & Πληροφ. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Απαντήσεις ΟΕΦΕ
19/6/2018 Προσανατολισμός Θετικών Επιστημών Βιολογία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
19/6/2018 Γενικής Παιδείας Βιολογία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
Ημερομηνία Κατηγορία Μαθήματος Εκφωνήσεις Απαντήσεις
8/6/2018 Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις ΟΕΦΕ
11/6/2018 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Ελληνικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
11/6/2018 Προσανατολισμός Θετ. /Οικον. Επιστημών Μαθηματικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
13/9/2018 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Ιστορία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
13/6/2018 Προσανατολισμός Θετικών Επιστημών Φυσική Απαντήσεις ΟΕΦΕ
13/6/2018 Προσανατολισμός Σπουδων Οικ. & Πληροφ. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Απαντήσεις ΟΕΦΕ
15/6/2018 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Λατινικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
15/6/2018 Προσανατολισμός Θετικών Επιστημών Χημεία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
15/6/2018 Προσανατολισμός Σπουδών Οικ. & Πληροφ. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Απαντήσεις ΟΕΦΕ
19/6/2018 Προσανατολισμός Θετικών Επιστημών Βιολογία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
19/6/2018 Γενικής Παιδείας Βιολογία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
Ημερομηνία Κατηγορία Μαθήματος Εκφωνήσεις Απαντήσεις
7/6/2017 Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις ΟΕΦΕ
9/6/2017 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Ελληνικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
9/6/2017 Προσανατολισμός Θετ. /Οικον. Επιστημών Μαθηματικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
12/9/2017 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Ιστορία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
12/6/2017 Προσανατολισμός Θετικών Επιστημών Φυσική Απαντήσεις ΟΕΦΕ
12/6/2017 Προσανατολισμός Σπουδων Οικ. & Πληροφ. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Απαντήσεις ΟΕΦΕ
14/6/2017 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Λατινικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
14/6/2017 Προσανατολισμός Θετικών Επιστημών Χημεία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
14/6/2017 Προσανατολισμός Σπουδών Οικ. & Πληροφ. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Απαντήσεις ΟΕΦΕ
16/6/2017 Προσανατολισμός Θετικών Επιστημών Βιολογία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
16/6/2017 Γενικής Παιδείας Βιολογία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
19/6/2017 Γενικής Παιδείας Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Απαντήσεις ΟΕΦΕ
19/6/2017 Γενικής Παιδείας Ιστορία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
Ημερομηνία Κατηγορία Μαθήματος Εκφωνήσεις Απαντήσεις
16/5/2016 Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα Απαντήσεις ΟΕΦΕ
18/5/2016 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Ελληνικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
18/5/2016 Προσανατολισμός Θετ. /Οικον. Επιστημών Μαθηματικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/5/2016 Γενικής Παιδείας Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/5/2016 Γενικής Παιδείας Ιστορία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
23/5/2016 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Ιστορία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
23/5/2016 Προσανατολισμός
​Θετικών Επιστημών
Φυσική Απαντήσεις ΟΕΦΕ
25/5/2016 Προσανατολισμός Σπουδών Οικον. & Πληροφ Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Απαντήσεις ΟΕΦΕ
27/5/2016 Προσανατολισμός
​Θετικών Επιστημών
Βιολογία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
27/5/2016 Προσανατολισμός Σπουδών Οικον. & Πληροφ Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Απαντήσεις ΟΕΦΕ
30/5/2016 Προσανατολισμός Ανθρωπιστικών Σπουδών Λατινικά Απαντήσεις ΟΕΦΕ
30/5/2016 Προσανατολισμός
​Θετικών Επιστημών
Χημεία Απαντήσεις ΟΕΦΕ
1/6/2016 Γενικής Παιδείας Βιολογία Απαντήσεις ΟΕΦΕ

Θέματα και Απαντήσεις Πανελληνίων ΕΠΑΛ

Ημερομηνία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
6/6/2019 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Νέα Ελληνική Γλώσσα) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
8/6/2019 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
11/6/2019 ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ Απαντήσεις
11/6/2019 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
11/6/2019 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Απαντήσεις
11/6/2019 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
11/6/2019 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΕΡΓΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Απαντήσεις
14/6/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
14/6/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
14/6/2018 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Απαντήσεις
14/6/2018 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απαντήσεις
16/6/2018 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Απαντήσεις
16/6/2018 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
16/6/2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Απαντήσεις
16/6/2018 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ Απαντήσεις
16/6/2018 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ / ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ Απαντήσεις
18/6/2018 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
18/6/2018 ΥΓΙΕΙΝΗ Απαντήσεις
18/6/2018 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
18/6/2018 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2018 ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Απαντήσεις
20/6/2018 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2018 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2018 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2018 ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
Ημερομηνία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
7/6/2018 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Νέα Ελληνική Γλώσσα) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
9/6/2018 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
12/6/2018 ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ Απαντήσεις
12/6/2018 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
12/6/2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Απαντήσεις
12/6/2018 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
12/6/2018 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΕΡΓΑ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Απαντήσεις
14/6/2018 ΑΝΑΤΟΜΙΑ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ – ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
14/6/2018 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 2 / ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
14/6/2018 ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Απαντήσεις
14/6/2018 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απαντήσεις
16/6/2018 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (ΑΟΘ) Απαντήσεις
16/6/2018 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ / ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
16/6/2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Απαντήσεις
16/6/2018 ΑΡΧΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ / ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΖΩΩΝ Απαντήσεις
16/6/2018 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ / ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΙΙ Απαντήσεις
18/6/2018 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ ΙΙ) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
18/6/2018 ΥΓΙΕΙΝΗ Απαντήσεις
18/6/2018 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
18/6/2018 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2018 ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙΙ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2018 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2018 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Απαντήσεις
20/6/2018 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2018 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2018 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2018 ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
Ημερομηνία Εκφωνήσεις Απαντήσεις
6/6/2017 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (Νέα Ελληνική Γλώσσα) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
8/6/2017 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
10/6/2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Απαντήσεις
10/9/2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ-ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ Απαντήσεις
10/6/2017 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Α.Ο.Δ.) Απαντήσεις ΟΕΦΕ
10/6/2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Απαντήσεις
10/6/2017 ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
13/6/2017 ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Απαντήσεις
13/6/2017 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
13/6/2017 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΦΟΡΤΙΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
13/6/2017 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
15/6/2017 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΙΙ (ΜΕΚ II) Απαντήσεις
15/6/2017 ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ Απαντήσεις
15/6/2017 ΥΓΙΕΙΝΗ Απαντήσεις
15/6/2017 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ-ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
15/6/2017 ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ (Α.Ο.Θ.) Απαντήσεις
17/6/2017 ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΛΟΙΟΥ ΙI Απαντήσεις
17/6/2017 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Απαντήσεις
17/6/2017 ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
15/6/2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Απαντήσεις
20/6/2017 ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2017 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2017 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2017 ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΙΙ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
20/6/2017 ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ II Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2017 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Απαντήσεις
21/6/2017 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2017 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ Απαντήσεις ΟΕΦΕ
21/6/2017 ΒΟΟΤΡΟΦΙΑ – ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ​ Απαντήσεις ΟΕΦΕ