Όροι χρήσης του δικτυακού τόπου iekpaideysi.gr

Oι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου iekpaideysi.gr παρέχονται από τον Καθηγητή Ελληνικής Φιλολογίας Λαπαβίτσα Θωμά και τους εκάστοτε συνεργάτες καθηγητές, με τους πιο κάτω όρους χρήσης, τους οποίους καλείστε να διαβάσετε προσεκτικά και να προβείτε σε παρακολούθηση των διαδικτυακών μαθημάτων ή χρήση άλλων υπηρεσιών του ιστοτόπου μόνο εφόσον τους αποδέχεστε πλήρως και συναινείτε στην εφαρμογή τους.
Ο δικτυακός τόπος iekpaideysi.gr (στο εξής «Δικτυακός Τόπος», «i-Εκπαίδευση») αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του δημιουργού του, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 “Περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας”, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα και τις διεθνείς συμβάσεις που έχει υπογράψει η Ελλάδα. Ο Καθηγητής διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου. Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.
Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών του Δικτυακού Τόπου «i-Εκπαίδευση» και ιδίως οποιαδήποτε οικονομική συναλλαγή μέσω της ιστοσελίδας iekpaideysi.gr συνεπάγεται την προηγούμενη πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης εκ μέρους σας, οι οποίοι αποτελούν την μοναδική δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τον Καθηγητή. Η αποδοχή τους εκ μέρους σας επέχει την θέση της υπογραφής σας σε γραπτή συμφωνία.
Ο Καθηγητής μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί τους όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή σας. Σε οποιαδήποτε τροποποίηση αυτών των όρων χρήσης, η χρήση εκ μέρους σας του Δικτυακού Τόπου «i-Εκπαίδευση» σε επόμενο της τροποποίησης χρόνο, σημαίνει και την εκ νέου αποδοχή εκ μέρους σας των νέων όρων χρήσης και την δέσμευσή σας από αυτούς. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει να επισκέπτεστε την σελίδα των όρων χρήσης και να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν αλλαγές σε αυτούς. Κάθε νέα χρήση τεκμαίρεται ως εκ νέου αποδοχή των όρων χρήσης και συναλλαγής του «i-Εκπαίδευση».

1. ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.1 Μέσω της ιστοσελίδας iekpaideysi.gr παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης ομαδικών και ιδιαίτερων μαθημάτων Γυμνασίου-Λυκείου, Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής, όπως περιγράφονται στο Πρόγραμμα Σπουδών του Διαδικτυακού Τόπου «i-Εκπαίδευση» σε απευθείας σύνδεση (online) μέσω προγραμμάτων ψηφιακής αίθουσας (virtual class) που επιλέγει ο Καθηγητής, σε μαθητές από ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε σεμινάρια από απόσταση σε ενδιαφερόμενους από όλο τον κόσμο. Ακόμη παρέχονται υπηρεσίες ασύγχρονης εκπαίδευσης σε μορφή βίντεο ή ψηφιακών βιβλίων.
1.2 Για να ξεκινήσετε την διαδικασία των μαθημάτων, πρέπει να έλθετε σε επαφή με τον διαδικτυακό τόπο “i-Εκπαίδευση (μέσω τηλεφώνου, e-mail ή της Φόρμας Επικοινωνίας) ώστε να ενταχθείτε στα τμήματα ομαδικών μαθημάτων ή συμφωνήσετε τις ώρες των ιδιαίτερων μαθημάτων. Στη συνέχεια είναι απαραίτητη η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής Μαθητών. Η χρήση των υπηρεσιών του «i-Εκπαίδευση» επιτρέπεται μόνο σε ενηλίκους, άνω των 18 ετών ή σε ανηλίκους με την συγκατάθεση των γονέων τους. Κατά τη διαδικασία αποστολής της Φόρμας Εγγραφής θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ότι είστε ενήλικος ή ότι έχετε την συγκατάθεση του γονέα σας για την διεξαγωγή των μαθημάτων.
1.3 Η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής Μαθητών στην οποία έχετε συμπληρώσει τα στοιχεία σας είναι έγκυρη δήλωση βούλησης. Για τον λόγο αυτό σας συνιστούμε να προβαίνετε σε αυτήν μόνο αφού έχετε ενημερωθεί πλήρως για τη διαδικασία του μαθήματος από τις διαθέσιμες πληροφορίες στις αντίστοιχες θέσεις του Δικτυακού Τόπου «i-Εκπαίδευση», ή μέσω επικοινωνίας μαζί μας. Κατά την υποβολή της Φόρμας οφείλετε να δηλώνετε τα αληθινά σας στοιχεία. Είναι δική σας ευθύνη να διατηρείτε τα στοιχεία σας ενημερωμένα και πλήρη. Για τη χρήση των υπηρεσιών του «i-Εκπαίδευση» πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία θα παραλάβετε επιβεβαιωτικό μήνυμα της εγγραφής σας. Μετά την παραλαβή του μηνύματος επιβεβαίωσης της εγγραφής θεωρείται ότι έχει συναφθεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τον Καθηγητή.
1.4 Τα μαθήματα που παραδίδονται μέσω του δικτυακού τόπου iekpaideysi.gr απευθύνονται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου αλλά και ενήλικες και αφορούν την ύλη όλων των μαθημάτων που αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σπουδών, όλων των τάξεων, όπως αυτή ανακοινώνεται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας για τα μαθήματα της αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας, και την ύλη που έχει συμφωνηθεί από τα δύο μέρη για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίες. Στόχος των μαθημάτων είναι η υποστήριξη των μαθητών σε όλα τα παρεχόμενα μαθήματα, καθώς και η προετοιμασία των μαθητών της Γ’ Λυκείου για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ενώ ο τρόπος διενέργειας του μαθήματος σε απευθείας σύνδεση (online) αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης μαθητών από περιοχές απομακρυσμένες ή με μικρό πληθυσμό στις ίδιες ευκαιρίες ιδιωτικής εκπαίδευσης που έχουν οι μαθητές των μεγάλων πόλεων.
1.5 Για να συμμετάσχετε στα μαθήματα από απόσταση του «i-Εκπαίδευση» θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας, με δικά σας έξοδα, τον εξής ελάχιστο απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό: έναν Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο και ταχύτητα τουλάχιστον 2Mbps, ακουστικά με μικρόφωνο, μια web camera, και ένα scanner/πολυμηχάνημα (προαιρετικά). Το πρόγραμμα ψηφιακής αίθουσας παρέχεται δωρεάν. Ακόμα, για την επικοινωνία με τον Καθηγητή και την ένταξή του στις ψηφιακές τάξεις του «i-Εκπαίδευση» είναι απαραίτητη μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην οποία έχει πρόσβαση ο μαθητής. Μετά από κάθε μάθημα θα αποστέλλεται στο μαθητή μέσω e-mail το υλικό που χρησιμοποιήθηκε κατά την παράδοση (σημειώσεις, διαφάνειες κλπ).
1.6 Κάθε διδακτική ώρα διαρκεί 50 λεπτά. Για τα ιδιαίτερα μαθήματα (ενός μαθητή) μετά τη συμφωνία για τις ώρες των μαθημάτων, αυτές οριστικοποιούνται. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης επιτρέπεται ακύρωση του μαθήματος, υπό την προϋπόθεση ότι ο Καθηγητής θα ειδοποιείται μέχρι 2 ώρες πριν τη συμφωνημένη ώρα μαθήματος και εφόσον ταυτόχρονα συμφωνείται η αναπλήρωσή του μέσα στον ίδιο μήνα. Η παραπάνω διαδικασία ακύρωσης δικαιολογείται μέχρι το πολύ 2 φορές ανά μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ακόμα και αν το μάθημα δεν γίνει με ευθύνη του μαθητή, θα χρεώνεται κανονικά.
1.7 Για τα ομαδικά φροντιστηριακά μαθήματα (2 έως 5 μαθητών) ακολουθείται το Ημερήσιο Πρόγραμμα, όπως ανακοινώνεται από το «i-Εκπαίδευση» και αλλάζει μόνο με την σύμφωνη γνώμη του Καθηγητή και των υπολοίπων μαθητών που έχουν ενταχθεί στο ίδιο τμήμα. Κάθε μαθητής οφείλει να παρακολουθεί τα μαθήματα στα οποία έχει ενταχθεί, σύμφωνα με το Ημερήσιο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή από κάποιο μάθημα, ο Καθηγητής ή ο εκάστοτε συνεργάτης υπεύθυνος για την παράδοση αυτού του μαθήματος ΔΕΝ έχει την υποχρέωση να επαναλάβει την παράδοσή του και οι διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στα μαθήματα που δεν παρακολούθησε το μαθητής χρεώνονται κανονικά. Εάν ένα μάθημα δεν πραγματοποιηθεί λόγω αδυναμίας του Καθηγητή ή του εκάστοτε συνεργαζόμενου διδάσκοντα, οι διδακτικές αυτές ώρες θα αναπληρώνονται στο ακέραιο, το συντομότερο δυνατό, σε ημερομηνία και ώρα που θα συναποφασίσουν ο Καθηγητής, ο διδάσκοντας και οι μαθητές που είναι ενταγμένοι στο τμήμα. Το «i-Εκπαίδευση» πραγματοποιεί μαθήματα που αντιστοιχούν στις διδακτικές ώρες τουλάχιστον 40 εβδομάδων για κάθε μάθημα από την έναρξη μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, στους μαθητές που έχουν εγγραφεί ΠΡΙΝ την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων η οποία ανακοινώνεται εγκαίρως από το iekpaideysi.gr.
1.8 Δοκιμαστικό μάθημα: Σε κάθε νέο μαθητή δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσει ένα πρώτο δοκιμαστικό μάθημα με τον Καθηγητή, εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία περαιτέρω δέσμευση των μερών. Για την παρακολούθηση του δωρεάν δοκιμαστικού μαθήματος ο μαθητής ή ο κηδεμόνας του πρέπει να το ζητήσει τηλεφωνικώς ή συμπληρώνοντας την Φόρμα Επικοινωνίας στην σελίδα Επικοινωνία του Διαδικτυακού Τόπου.

1.9 Για την συμμετοχή στις υπηρεσίες ασύγχρονης εκπαίδευσης η καταβολή του χρηματικού ποσού που αντιστοιχεί στην αγορά τους γίνεται προκαταβολικά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος του διαδικτυακού τόπου iekpaideysi.gr και ο αγοραστής μπορεί να επιλέξει έναν από τους διαθέσιμους τρόπους καταβολής των χρημάτων (κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα, PayPal) χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη χρέωση από αυτήν που αναγράφεται κατά την στιγμή της αγοράς. Οι αγορές των υπηρεσιών ασύγχρονης εκπαίδευσης αποτελούν συνδρομή πρόσβασης στην εκάστοτε υπηρεσία και έχουν διάρκεια ενός (1) έτους, εκτός εαν αναφέρεται κάποια άλλη διάρκεια συνδρομής στην περιγραφή της υπηρεσίας κατά την διάρκεια της αγοράς της.

2. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1 Ο δικτυακός τόπος «i-Εκπαίδευση» δεν τηρεί ηλεκτρονικό αρχείο των μαθητών που παρακολουθούν τα μαθήματα από απόσταση, τα δε στοιχεία που δηλώνετε στις Φόρμες Επικοινωνίας και Εγγραφής Μαθητή, διαγράφονται από τους εξυπηρετητές μας, αμέσως μετά την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο δίνονται. Η τήρηση των στοιχείων σας από τον Καθηγητή σε μαθητολόγιο, η οποία γίνεται αποκλειστικά για το σκοπό της αποτελεσματικής παροχής της υπηρεσίας (προσωπική επικοινωνία με το μαθητή, αποστολή υλικού κλπ.), δεν επιβάλλει εκ του νόμου την γνωστοποίηση τήρησης αρχείου στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να ενημερώσετε, να διαγράψετε ή τροποποιήσετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει οποιαδήποτε στιγμή, απευθυνόμενοι στη διεύθυνση info@iekpaideysi.gr.
2.2 Το «i-Εκπαίδευση» δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/και κοινοποίηση προς τρίτους των στοιχείων σας. Το «i-Εκπαίδευση» μπορεί να διοχετεύσει στοιχεία σας σε τρίτα νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
– Εφόσον έχει την προηγούμενη συγκατάθεση σας για τη διοχέτευση των στοιχείων και πληροφοριών που σας αφορούν.
– Τα νομικά και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με το «i-Εκπαίδευση» έχουν το δικαίωμα να επεξεργάζονται τα στοιχεία που έχετε γνωστοποιήσει στο δικτυακό τόπο, μόνο στο βαθμό που είναι απόλυτα αναγκαίος για την παροχή τεχνικής ή άλλης υποστήριξης προς την ιστοσελίδα iekpaideysi.gr ή για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας και δεσμεύονται από αντίστοιχους όρους τήρησης της προστασίας των στοιχείων αυτών.
– Εάν επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Ακόμη το «i-Εκπαίδευση» δεσμεύεται να μην χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική διεύθυνσή σας για την αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (spam).

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

3.1 Ο δικτυακός τόπος iekpaideysi.gr αποτελεί στο σύνολό του πνευματική ιδιοκτησία του Καθηγητή. Ο δημιουργός διατηρεί τα αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο σχεδιασμό, την εικαστική απεικόνιση, τον πηγαίο κώδικα, την βάση δεδομένων και στο σύνολο του περιεχομένου του δικτυακού τόπου «i-Εκπαίδευση» (συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων, οπτικοακουστικού υλικού που παράγεται, σημειώσεων, φωτογραφιών, σχεδίων, εικόνων, γραφικών, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου). Μέρος του περιεχομένου του «i-Εκπαίδευση», και ειδικά οι εικόνες, τα βίντεο ή τα κείμενα που περιέχει μπορεί να αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία τρίτων φυσικών ή/και νομικών προσώπων, με την άδεια των οποίων τις χρησιμοποιεί το «i-Εκπαίδευση» Τυχόν παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών των δημιουργών με οποιονδήποτε τρόπο επισύρει τις ευθύνες και ποινές που ορίζει ο νόμος.
3.2 Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται η μαγνητοφώνηση, εγγραφή σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, η αποθήκευση, αντιγραφή, επεξεργασία, τροποποίηση, δημοσίευση, διανομή με οποιονδήποτε τρόπο, μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου iekapideysi.gr, του περιεχομένου των μαθημάτων, της εικόνας, του ήχου ή και του συνδυασμού αυτών, των κειμένων, των σημειώσεων και όλου του υλικού που αποστέλλεται ως συνοδευτικό του μαθήματος, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια του Καθηγητή. Επίσης απαγορεύεται η αντιγραφή, επεξεργασία, αποσυμπίληση ή με οποιονδήποτε τρόπο μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογισμικού του iekpaideysi.gr.

4. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

4.1 Η κάθε διδακτική ώρα μαθήματος που πραγματοποιείται έχει το κόστος που αναγράφεται στην ιστοσελίδα κατά την ημέρα υποβολής της Φόρμας Εγγραφής Μαθητή. Οι διδακτικές ώρες πληρώνονται σε μηνιαία βάση και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο 10ήμερο του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την πραγματοποίησή τους. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσει πληρωμή στην ανωτέρω προθεσμία, τα μαθήματα διακόπτονται χωρίς άλλη ειδοποίηση.

4.2 Οι διαθέσιμοι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

α. Καταβολή σε έναν από τους εξής τραπεζικούς λογαριασμούς:

Τράπεζα: EUROBANK
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0345.11.0100097370
IBAN: GR8702603450000110100097370
Δικαιούχος Λογαριασμού: Λαπαβίτσας Θωμάς

Τράπεζα: Πειραιώς
Αριθμός Λογαριασμού: 5228-055202-566
IBAN: GR94 0172 2280 0052 2805 5202 566
Δικαιούχος Λογαριασμού: Λαπαβίτσας Θωμάς

Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ
Αριθμός Λογαριασμού: 42574693497
IBAN: GR03 0110 4250 0000 4257 4693 497
Δικαιούχος Λογαριασμού: Λαπαβίτσας Θωμάς

-Ως αιτιολογία για κάθε κατάθεση θα πρέπει να αναφέρεται το όνομα του μαθητή.
-Σε περίπτωση διατραπεζικής μεταφοράς χρημάτων, οι τραπεζικές προμήθειες επιβαρύνουν τον καταβάλλοντα τα χρήματα.

β. Πληρωμή μέσω PayPal. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα πληρωμών PayPal μπορείτε να δείτε εδώ .

γ. Πληρωμή με πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα.

4.3 Η επιβεβαίωση της καταβολής του ποσού γίνεται με συμπλήρωση της Φόρμας Επικοινωνίας που βρίσκεται στην σελίδα Επικοινωνία του Δικτυακού Τόπου. Έπειτα από κάθε επιβεβαιωμένη καταβολή θα αποστέλλεται ταχυδρομικά Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών του Καθηγητή στα στοιχεία τιμολόγησης που έχουν δηλωθεί στη Φόρμα Εγγραφής Μαθητή.

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Η παρακολούθηση μαθημάτων μέσω διαδικτύου αποτελεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών από απόσταση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2251/1994. Κατά συνέπεια, ο αντισυμβαλλόμενος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση μέσα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερών, που αρχίζουν από τη στιγμή της παραλαβής του μηνύματος επιβεβαίωσης της Εγγραφής Μαθητή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί ή του αιτήματος ενεργοποίησης οιασδήποτε προσφερόμενης υπηρεσίας και σε κάθε περίπτωση πριν από την παροχή της υπηρεσίας. Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται με την αποστολή συμπληρωμένης δήλωσης υπαναχώρησης (εδώ) στη διεύθυνση info@iekpaideysi.gr. Εφόσον έχει παρασχεθεί μέρος της υπηρεσίας (π.χ. δύο ώρες μαθήματος), η αμοιβή για τα μαθήματα που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οφείλεται κανονικά και η υπαναχώρηση αφορά το υπόλοιπο – μη εκπληρωθέν – μέρος της σύμβασης.

6. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

6.1 Κάθε Εγγραφή Μαθητή ισχύει για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος. Καθώς οι συναλλαγές πραγματοποιούνται σε πραγματικό χρόνο, δεσμευτική τιμή είναι αυτή με την οποία πραγματοποιήσατε την εγγραφή σας. Η συγκεκριμένη τιμή ισχύει για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο αναγράφεται στην ιστοσελίδα iekpaideysi.gr. Οποιαδήποτε τροποποίηση του κόστους των μαθημάτων μετά τη σύναψη της σύμβασης γίνεται κατόπιν συμφωνίας των μερών.
6.2 Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη έχει το δικαίωμα να καταγγείλει εγγράφως τη σύμβαση οποιαδήποτε στιγμή. Η καταγγελία ισχύει έπειτα από την παραλαβή της από το αντισυμβαλλόμενο μέρος και ενεργεί για το μέλλον. Το κόστος των μαθημάτων που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι τη στιγμή της παραλαβής της καταγγελίας, οφείλεται σε κάθε περίπτωση.

7. COOKIES

Το «i-Εκπαίδευση» μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώρισή σας σε ορισμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. «Cookie» είναι ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που αποστέλλεται στον διακομιστή (browser) σας από έναν εξυπηρετητή δικτύου (web server) και αποθηκεύεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Τα cookies δεν προκαλούν ζημιά στο σύστημά σας και δεν πλήττουν τη λειτουργικότητά του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Τα cookies καθιστούν επίσης την πλοήγηση στο δίκτυο ευκολότερη για σας, αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τον διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να προειδοποιείστε για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του «i-Εκπαίδευση» είτε να απαγορεύετε την χρήση cookie. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε την χρήση cookies για την αναγνώρισή σας δεν θα μπορείτε να έχετε περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

8. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

8.1 Στο δικτυακό τόπο iekpaideysi.gr περιλαμβάνονται υπερσύνδεσμοι (“links”) προς άλλους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι ελέγχονται από τρίτους φορείς. Σε καμία περίπτωση το «i-Εκπαίδευση» δεν εγγυάται την εγκυρότητα ή την ορθότητα του περιεχομένου των συνδέσμων που περιλαμβάνει, ούτε ότι οι σύνδεσμοι αυτοί θα λειτουργούν αδιάκοπα. Περαιτέρω οι εξωτερικοί σύνδεσμοι είναι ενδεικτικοί κι όχι αποκλειστικοί ή περιοριστικοί. Το «i-Εκπαίδευση» διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει ή και να προσθέσει συνδέσμους χωρίς οιαδήποτε προειδοποίηση προς οιονδήποτε και να αλλάξει το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου οποιαδήποτε στιγμή.
8.2 Η μνεία των υπερσυνδέσμων σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ως πρόταση ή παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Προβαίνοντας σε χρήση του Δικτυακού Τόπου κατανοείτε και αποδέχεστε ότι το «i-Εκπαίδευση» σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνει, τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρουν ή τις διαφημίσεις που περιέχουν ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε οικονομική ή άλλης φύσεως βλάβη υποστεί ο χρήστης, που τους ακολουθεί αποκλειστικά με δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο που βρίσκεται στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των υπερσυνδέσμων που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο iekpaideysi.gr υπάγεται στους όρους χρήσης της οικείας κάθε φορά ιστοσελίδας, τους οποίους οφείλει να συμβουλεύεται ο επισκέπτης πριν από κάθε χρήση.

9. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

9.1 Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο «i-Εκπαίδευση», συμπεριλαμβανομένων και των διαφημίσεων με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτές εμφανίζονται, δεν θα πρέπει σε καμιά περίπτωση να θεωρούνται ως συμβουλές ή ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια. Εξάλλου οι πληροφορίες και το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχονται από το Δικτυακό Τόπο αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση τα μοναδικά ή τα αποκλειστικά σχετικά με οποιοδήποτε μάθημα.
9.2 Η ευθύνη για την πραγματοποίηση του αριθμού μαθημάτων που προτείνει o Καθηγητής ή οι εκάστοτε συνεργαζόμενοι καθηγητές, βαρύνει αποκλειστικά το μαθητή ή τους γονείς του, ενώ δεν παρέχεται κανενός είδους εγγύηση σχετικά με την απόδοση του μαθητή. Οι πληροφορίες και συμβουλές που παρέχονται (π.χ. σχετικά με τον υπολογισμό των μορίων ή τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού κλπ.) δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ως παραίνεση για συγκεκριμένη ενέργεια ή αποχή από ενέργεια. Τυχόν ενέργειες των χρηστών που έγιναν βάσει των αναφερομένων στον Δικτυακό Τόπο πληροφοριών δεν γεννούν σε καμία περίπτωση ευθύνη του Καθηγητή. Επίσης παρότι βρίσκεται υπό διαρκή ενημέρωση, το «i-Εκπαίδευση» δεν ευθύνεται για ενδεχόμενες απρόοπτες αλλαγές της διδακτέας ύλης από το Υπουργείο Παιδείας.
9.3 Δεδομένης της φύσης και του όγκου των πληροφοριών του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το «i-Εκπαίδευση» δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του Δικτυακού Τόπου, στην χρήση των οποίων προβαίνει με αποκλειστικά δική του πρωτοβουλία και ευθύνη.
9.4 Σε κάθε περίπτωση, η έκταση της ευθύνης του «i-Εκπαίδευση» έναντι του χρήστη των υπηρεσιών του περιορίζεται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών κατά ανώτατο όριο στο ύψος του καταβληθέντος από τον χρήστη ποσού.

10. ΑΠΟΥΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

10.1 Το περιεχόμενο του «i-Εκπαίδευση» παρέχεται «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση ρητή ή τεκμαιρόμενη με οποιοδήποτε τρόπο, σχετικά με την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν παρέχεται καμία ρητή εγγύηση, ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι λειτουργίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπές ή σφάλματα και ότι τα λάθη θα επιδιορθώνονται. Επίσης μολονότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι ο Δικτυακός Τόπος δεν περιέχει “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.
10.2 Σε καμία περίπτωση ο Καθηγητής, οι συνεργάτες του και γενικά τα πρόσωπα που συνδέονται με το «i-Εκπαίδευση» δεν είναι υπεύθυνοι απέναντί σας για οποιαδήποτε τυχόν ζημία σας προκληθεί από την χρήση του Δικτυακού Τόπου.

11. ΒΛΑΒΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ο χρήστης του iekpaideysi.gr ευθύνεται απέναντι στον Καθηγητή και τους συνεργάτες του, για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την παράνομη ή επιβλαβή χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και από την χρήση εκ μέρους του των υπηρεσιών του «i-Εκπαίδευση» με αθέμιτο ή μη σύμφωνο με τους παρόντες όρους τρόπο.

12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟ

12.1 Οι ανωτέρω όροι χρήσης του Δικτυακού Τόπου «i-Εκπαίδευση» και των υπηρεσιών παρακολούθησης μαθημάτων από απόσταση, καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η Ελλάδα.
12.2 Όλοι οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
12.3 Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του «i-Εκπαίδευση» και του χρήστη των υπηρεσιών του και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ του «i-Εκπαίδευση» και οποιουδήποτε χρήστη, είναι απαραίτητη η προσπάθεια εξωδικαστικής και συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς.
12.4 Σε κάθε περίπτωση, η από µέρους του χρήστη πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών του «i-Εκπαίδευση» σηµαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων τους. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του Δικτυακού Τόπου «i-Εκπαίδευση» .