Back

Νέα εντατικά τμήματα C2- Έναρξη 7 Οκτωβρίου 2024

Το LRN “Learning Resource Network” είναι ένα πτυχίο πιστοποίησης γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, αναγνωρισμένο από τον ελληνικό ΑΣΕΠ αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα επίπεδα από το Β1 εως και C2.

Αποτελεί μια επιλογή με συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων ισάξιων πτυχίων και είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή για ενήλικες που θέλουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Lower ή Proficiency.

Πλεονεκτήματα του LRN είναι:

 • ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας την πρώτη φορά
 • Βάση επιτυχίας είναι το 50% (όχι 60% που έχουν τα περισσότερα)
 • Για την τελική βαθμολογία συνυπολογίζονται όλα τα parts της εξέτασης και βγαίνει ο μέσος όρος

To i-Εκπαίδευση προσφέρει online μαθήματα προετοιμασίας για το LRN συνδυάζοντας την σύγχρονη και την ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις LRN

Οι εξετάσεις πιστοποίησης του LRN χωρίζονται σε 4 τμήματα:

 • LRN Listening, είναι η ακουστική εξέταση και οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω σε διαλόγους που ακούνε. Οι δύο πρώτοι διάλογοι ακούγονται από 2 φορές ώστε ο υποψήφιος να έχει περισσότερες πιθανότητες κατανόησης, ενώ ο τρίτος 3 φορές και οι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις.
 • LRN Writing, στο οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν δύο κείμενα/εκθέσεις. Στο πρώτο κείμενο χρησιμοποιούνται στοιχεία από τον τρίτο διάλογο της ενότητας Listening και το δεύτερο τις επιλογής τους.
 • LRN Reading and Use, είναι η ενότητα κατανόησης κειμένου. Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν και να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και συμπλήρωσης κενών από 3 κείμενα.
 • LRN Speaking, είναι η εξέταση της προφορικής ικανότητας. Σε αυτήν οι υποψήφιοι εξετάζονται ανα δύο για διάλογο που αναπτύσσουν μεταξύ τους πάνω σε θέμα που έχουν προεπιλέξει.

Το Κέντρο Διαδικτυακής Εκπαίδευσης “i-Εκπαίδευση” προσφέρει ολοκληρωμένο και ευέλικτο πρόγραμμα προετοιμασίας για την πιστοποίηση του LRN για τα επίπεδα Lower (B2) και Proficiency (C2). Το πρόγραμμα χωρίζεται σε 12 βασικές ενότητες και τα μαθήματα διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας μας με την μέθοδο της blended εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στους συμμετέχοντες αποστέλλεται υλικό μελέτης που αποτελείται από βιβλία προετοιμασίας και ψηφιακό υλικό. Η πλατφόρμα καθοδηγεί τον υποψήφιο στο διάβασμα για την προετοιμασία του με οδηγίες μελέτης, ασκήσεις εμπέδωσης και ολοκληρωμένα Practice Tests. Τέλος, για την ολοκληρωμένη προετοιμασία των υποψηφίων στην κύρια φάση της προετοιμασίας πραγματοποιείται ένα ζωντανό μάθημα 1,5 ωρών με την υπεύθυνη καθηγήτρια για επίλυση αποριών και εξάσκηση στο Speaking.

Διάρκεια του βασικού προγράμματος LRN είναι 12 εβδομάδες πριν την εξέταση, η πρόσβαση όμως των υποψηφίων μπορεί να ξεκινήσει 6 μήνες πριν την ημερομηνία εξέτασης.

Ακόμη, το πρόγραμμα του i-Εκπαίδευση είναι το ΜΟΝΟ που προσφέρει ΔΩΡΕΑΝ ολοκληρωμένη πρόσβαση και προετοιμασία για 6 επιπλέον μήνες σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν πετύχει με την πρώτη εξέταση το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ και η επανεξέταση είναι ΔΩΡΕΑΝ.

Κατά την περίοδο αυτή (6+6 μήνες) ο υποψήφιος έχει απεριόριστη πρόσβαση στο υλικό προετοιμασίας και δυνατότητα συμμετοχής στα ζωντανά online μαθήματα.

Το κόστος συμμετοχής στα προγράμματα προετοιμασίας εξετάσεων LRN είναι:

 • για το επίπεδο B2 – 170€
 • για το επίπεδο C2 – 185€

Στο κόστος των διδάκτρων περιλαμβάνεται η αποστολή ΔΩΡΕΑΝ βιβλίων και ψηφιακού υλικού.

Κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις είναι

 • 180€ για το επίπεδο Β2
 • 200€ για το επίπεδο C2

Η καταβολή του ποσού για την προετοιμασία μπορεί να γίνει και σε 2 δόσεις.

Η καταβολή του ποσού των εξετάσεων γίνεται εφάπαξ μέσα στις προκαθορισμένες ημερομηνίες που προβλέπει η ESOLNET HELLAS για τις οποίες το i-Εκπαίδευση θα σας ενημερώσει εγκαίρως.

 • Για την προετοιμασία του Proficiency C2 απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να είναι κάτοχος πιστοποίησης επιπέδου Lower B2 από οποιονδήποτε αναγνωρισμένο φορέα.
 • Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iekpaideysi.gr όταν αυτό του ζητηθεί αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για την εγγραφή του στην εξέταση πιστοποίησης.
 • Για την συμμετοχή ενός υποψηφίου στην εξέταση πιστοποίησης το ποσό των εξέταστρων θα πρέπει να καταβληθεί εντός των προκαθορισμένων ημερομηνιών. Η μη τήρηση των προθεσμιών έχει ως συνέπεια ο υποψήφιος να μην πάρει μέρος στις εξετάσεις.
 • Για την συμμετοχή ενός υποψηφίου στην εξέταση πιστοποίησης θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί τυχόν οφειλές από το ποσό της προετοιμασίας.

Γιατί LRN;

 • Εξετάσεις 2 φορές τον χρόνο (Ιανουάριο και Ιούνιο)
 • ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση
 • Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
 • Βάση επιτυχίας είναι το 50%
 • Οι τέσσερις (4) ενότητες που αποτελούν την εξέταση συμψηφίζονται στην τελική βαθμολογία
 • Ευέλικτο πρόγραμμα προετοιμασίας
 • ΔΩΡΕΑΝ αποστολή υλικού
 • ΔΩΡΕΑΝ δυνατότητα επέκτασης πρόσβασης για 6 μήνες σε περίπτωση επανεξέτασης.
 • Online Μαθήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας e-Learning του i-Εκπαίδευση
 • Απεριόριστη πρόσβαση και επαναλήψεις μαθημάτων
 • Χαμηλά Δίδακτρα

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, εγγραφή και ερωτήσεις μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:

210.897.0397 και 6981072600

ή μέσω email στο info@iekpaideysi.gr