Back

Εκμάθηση ρωσικής γλώσσας

Πολλοί ειδικοί λένε ότι τώρα είναι η καλύτερη περίοδος για να μάθει κανείς Ρωσικά. Τα τελευταία χρόνια η Ρωσία έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα στους τομείς του τουρισμού και του εμπορίου. Παρατηρούμε την εξαιρετικά μεγάλη ανάπτυξη στις σχέσεις της Ελλάδας και της Κύπρου με τη Ρωσία. Κάθε χρόνο όλο και περισσότεροι Ρώσοι τουρίστες επισκέπτονται την χώρα μας κι ακόμη εταιρείες κι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και στην Κύπρο δραστηριοποιούνται και συνεργάζονται με αντίστοιχες ρωσικές.

Αυτό κάνει, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, επιτακτική την ανάγκη της σωστής επικοινωνίας στη ρωσική γλώσσα.

Οι νέες επιχειρηματικές και τουριστικές συνθήκες, κάνουν όσους γνωρίζουν την ρωσική γλώσσα πολύτιμα στελέχη για εταιρείες και τουριστικές επιχειρήσεις.

Τέλος, η ιστορία, η λογοτεχνία οι ιστορικοί και θρησκευτικοί δεσμοί των Ελλήνων με τους Ρώσους, κάνουν την γνώση της ρωσικής γλώσσας ένα μαγικό ταξίδι στην ιστορία και την εξέλιξη των δύο λαών.

Η ρωσική γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των Ινδοευρωπαϊκών γλωσσών. Περίπου 250 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο μιλάνε Ρωσικά, ενώ παράλληλα είναι μία από τις επίσημες και ενεργές γλώσσες του ΟΗΕ.

Η ελληνική είχε μεγάλη επιρροή στη ρωσική γλώσσα, καθώς το ρωσικό αλφάβητο προέρχεται από το κυριλλικό, που είχε σαν βάση το ελληνικό. Το αλφάβητο της αποτελείται από 33 γράμματα, ενώ τα τελευταία χρόνια η ορθογραφία της γλώσσας έχει απλοποιηθεί αρκετά. Η έλλειψη άρθρων καθώς και η προφορά κάποιων φθόγγων που δεν υφίστανται στην ελληνική αλλά ούτε και σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, καθιστούν τη ρωσική γλώσσα πολύ ιδιαίτερη!

Στο λεξιλόγιό της η ρωσική γλώσσα παρουσιάζει πολλές ομοιότητες με τα Ελληνικά.

Τέλος, η σύνταξη και η μορφολογία της ρωσικής γλώσσας παρουσιάζει ομοιομορφία με την αρχαία ελληνική, επομένως η εκμάθηση της μπορεί να θεωρηθεί «ιδανική» για τους Έλληνες σπουδαστές. Ειδικότερα, η σύνταξη των προτάσεων είναι ελεύθερη οπότε και οι λέξεις μπορούν να μπουν με διαφορετική σειρά χωρίς να αλλοιωθεί το νόημα της πρότασης, προσφέροντας έτσι δυνατότητα έκφρασης με διαφορετικούς τρόπους.

Το διαδικτυακό φροντιστήριο i-Εκπαίδευση προσφέρει online μαθήματα ρωσικών για μαθητές και για ενήλικες βασιζόμενο στην μέθοδο της σύγχρονης εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερο ή group;

Η πλατφόρμα του i-Εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει μαθήματα ιδιαίτερα (one to one) αλλά και γκρουπ μαθητών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν online μαθήματα ρωσικών.

-Ιδιαίτερο μάθημα προτείνεται σε όσους θέλουν:

  • να καλύψουν μεγάλα κομμάτια της ύλης σε σύντομο χρόνο
  • να ακολουθήσουν ένα στοχευμένο πρόγραμμα που ταιριάζει ακριβώς στις απαιτήσεις τους
  • να έχουν τους δικούς τους ρυθμούς μαθημάτων επειδή δεν έχουν σταθερό πρόγραμμα στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους

Επίπεδα και κόστος

Όπως συμβαίνει και με όλες τις ευρωπαϊκές γλώσσες, έτσι και στα ρώσικα, η διαβάθμιση της γλωσσομάθειας γίνεται σε 6 επίπεδα, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Στο επίπεδο Α1 (ТЭУ)

«Στοιχειώδης γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Η κατάκτηση του επιπέδου Α1 βεβαιώνουν τις στοιχειώδεις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου που του επιτρέπουν να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες καταστάσεις της καθημερινής ζωής. Απλούς καθημερινούς διαλόγους, βασικό λεξιλόγιο και εξασφαλίζουν την κατανόηση στοιχειωδών γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.

Η διάρκεια του επιπέδου Α1 είναι 4-5 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή για τα ιδιαίτερα μαθήματα.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο Α1 είναι 20 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Στο επίπεδο Α2 (ТБУ)

«Βασική γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Αυτό το επίπεδο πιστοποιεί τις βασικές γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου στα περιορισμένα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής και κοινωνικής ζωής, που χρησιμοποιούνται συχνά και αφορούν ιδιαίτερα οικίες καταστάσεις.

Η διάρκεια του επιπέδου Α2 είναι 4-5 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή για τα ιδιαίτερα μαθήματα.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο Α2 είναι 20 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

bigstock-131495675-scaled-400x400 (1)

Στο επίπεδο Β1 (ТРКИ -1)

«Μέτρια γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (πρώτο σερτιφικάτ)

Αυτό το επίπεδο πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες ενός μέσου επιπέδου του υποψηφίου. Ο μαθητής μπορεί να συζητεί και να αναπτύσσει διάφορα θέματα της καθημερινής, πολιτιστικής, επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Το πτυχίο αυτού του επιπέδου είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα προπτυχιακά προγράμματα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ρωσίας.

Η διάρκεια του επιπέδου Β1 είναι 10-12 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή, για ιδιαίτερα μαθήματα.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο Β1 είναι 25 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Στο Επίπεδο Β2 (ТРКИ -2)

«Καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας» – (δεύτερο σερτιφικάτ)

Το δίπλωμα αυτού του επιπέδου πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες αρκετά υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και της επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου και του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων εκτός των σχολών της φιλολογίας και είναι απαραίτητο για την εισαγωγή στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ρωσίας.

Η διάρκεια του επιπέδου Β2 είναι 20-22 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή για ιδιαίτερα μαθήματα.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο Ν2 είναι 25 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Στο επίπεδο Γ1 (ТРКИ -3)

«Πολύ καλή γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Αυτό το  επίπεδο πιστοποιεί τις γνώσεις και ικανότητες υψηλού επιπέδου του υποψηφίου που μπορεί να επικοινωνεί άνετα σε όλα τα θέματα καθημερινής, πολιτιστικής, κοινωνικής καθώς επίσης και επαγγελματικής ζωής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του βασικού πτυχίου των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία.

Η διάρκεια του επιπέδου Γ1 είναι 22-24 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι τέσσερις ώρες τη βδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή για ιδιαίτερα μαθήματα.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο Γ1 είναι 30 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Στο Επίπεδο Γ2 (ТРКИ-4)

«Άριστη γνώση της ρωσικής γλώσσας»

Οι επιτυχείς εξετάσεις αυτού του επιπέδου πιστοποιούν τις γνώσεις και ικανότητες του υποψηφίου σε επίπεδο της μητρικής. Το πτυχίο αυτό είναι απαραίτητο για την απόκτηση του πτυχίου Master των Ρωσικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη φιλολογία και δίνει στον κάτοχό του δικαίωμα να διδάσκει τη ρωσική γλώσσα και να κάνει επιστημονική έρευνα στον τομέα της ρωσικής γλώσσας.

Η διάρκεια του επιπέδου Γ2 είναι 20-22 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι τέσσερις ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή για ιδιαίτερα μαθήματα.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο Γ2 είναι 30 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε για τα online μαθήματα ρωσικών μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.