Back

Λίγα λόγια για την Γερμανική γλώσσα

Η Γερμανική γλώσσα είναι μία από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ και έχει πάνω από 100 εκατομμύρια ομιλητές που την έχουν μητρική γλώσσα και 80 εκατομμύρια ομιλητές που την γνωρίζουν και την χρησιμοποιούν ως ξένη.

Η επίσημη γερμανική γλώσσα διδάσκεται ευρέως στα σχολεία, τα πανεπιστήμια και στα Ινστιτούτα Γκαίτε σε όλον τον κόσμο. Είναι σημαντική γλώσσα της ΕΕ, γλώσσα εργασίας της ΕΕ και χρησιμοποιείται ως επίσημη γλώσσα σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς.

Η Γερμανία σήμερα είναι μία ισχυρή οικονομία με ανεπτυγμένη την βαριά βιομηχανία ηλεκτρικών συσκευών και αυτοκινήτων. Η θέση της στην παγκόσμια οικονομία και η εξωστρέφεια των γερμανικών εταιριών καθιστά την γερμανική γλώσσα την γλώσσα των εταιριών τεχνολογίας. Η γνώση της θεωρείται σημαντικό προσόν για εργαζόμενους σε σχετικούς τομείς.

Επιπλέον, οι Γερμανοί είναι λάτρεις της Αρχαίας Ελλάδας και δεκάδες χιλιάδες επισκέπτονται την χώρα μας κάθε χρόνο. Είναι πλεονέκτημα για εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού να μπορούν να επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους στην μητρική τους γλώσσα.

Η πλατφόρμα του i-Εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει μαθήματα ιδιαίτερα (one to one) αλλά και γκρουπ μαθητών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν online μαθήματα γερμανικών. Ακόμη με το πρόγραμμα Online Μαθήματα Γερμανικών OnDemand κάποιος αρχάριος μπορεί να έρθει σε επαφή με την γλώσσα με έναν πολύ ευέλικτο και οικονομικό τρόπο.

-Ιδιαίτερο μάθημα προτείνεται σε όσους θέλουν:

  • να καλύψουν μεγάλα κομμάτια της ύλης σε σύντομο χρόνο
  • να ακολουθήσουν ένα στοχευμένο πρόγραμμα που ταιριάζει ακριβώς στις απαιτήσεις τους
  • να έχουν τους δικούς τους ρυθμούς μαθημάτων επειδή δεν έχουν σταθερό πρόγραμμα στις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους

Τα Online μαθήματα Γερμανικών του i-Εκπαίδευση προσφέρουν και την δυνατότητα συμμετοχής σε γκρουπ.  Η διαδικασία της εκπαίδευσης για να είναι μια ευχάριστη διαδικασία  πρέπει να έχει αλληλεπίδραση και με άλλους. Νέα τμήματα αρχαρίων ξεκινούν κάθε Οκτώβριο και Φεβρουάριο σε μέρες και ώρες που ανακοινώνονται.

Επίπεδα και κόστος

Η Γερμανική Γλώσσα, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές γλώσσες χωρίζεται σε 3 επίπεδα γλωσσομάθειας και κάθε ένα από αυτά από 2 μέρη.

Έτσι τα επίπεδα που συναντάμε και στην γερμανική γλώσσα είναι Α1 και Α2 για το αρχάριο επίπεδο, Β1 και Β2 για την καλή χρήση της γλώσσας και C1 και C2 για την άριστη χρήση της γλώσσας.

Στο επίπεδο Α1

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικίες, καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις, οι οποίες τον βοηθούν να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες του. Να παρουσιάζει τον εαυτό του ή άλλα πρόσωπα και να κάνει απλές προσωπικές ερωτήσεις –να ρωτάει για παράδειγμα, που μένει ο συνομιλητής του, τι ανθρώπους γνωρίζει ή τι πράγματα έχει – και να είναι σε θέση να απαντήσει σε παρόμοιες ερωτήσεις. Να επικοινωνεί με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλητές του μιλούν αργά και κατανοητά και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν αν παραστεί ανάγκη.

Η διάρκεια του επιπέδου Α1 είναι 5 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι δύο ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των ιδιαίτερων μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο Α1 είναι 18 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Στο επίπεδο A2

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί και να χρησιμοποιεί οικίες, καθημερινές εκφράσεις και πολύ απλές προτάσεις, οι οποίες τον βοηθούν να ικανοποιήσει συγκεκριμένες ανάγκες του. Να παρουσιάζει τον εαυτό του ή άλλα πρόσωπα και να κάνει απλές προσωπικές ερωτήσεις –να ρωτάει για παράδειγμα, που μένει ο συνομιλητής του, τι ανθρώπους γνωρίζει ή τι πράγματα έχει – και να είναι σε θέση να απαντήσει σε παρόμοιες ερωτήσεις. Να επικοινωνεί με απλό τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνομιλητές του μιλούν αργά και κατανοητά και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν αν παραστεί ανάγκη.

Η διάρκεια του επιπέδου Α2 είναι 5 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι δύο ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των ιδιαίτερων μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο Α2 είναι 18 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Στο επίπεδο Β1

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί τα βασικά σημεία του λόγου, αν χρησιμοποιείται κατανοητή επίσημη γλώσσα και αν πρόκειται για οικεία θέματα σχετικά με την εργασία, το σχολείο, τον ελεύθερο χρόνο κλπ. Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε συνθήκες που προσφέρονται για τη χρήση της κατά τη διάρκεια ταξιδιών σε περιοχές όπου χρησιμοποιείται αυτή η γλώσσα. Να διατυπώνει απλό και συνεκτικό λόγο για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος. Να περιγράφει εμπειρίες και γεγονότα, όνειρα, ελπίδες και στόχους, καθώς επίσης να αιτιολογεί και να εξηγεί σύντομα τα σχέδια και τις απόψεις του.

Η διάρκεια του επιπέδου Β1 είναι 10 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι τρεις ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο Β1 είναι 20 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Στο επίπεδο Β2

Ο υποψήφιος μπορεί να κατανοεί τα κύρια νοήματα σύνθετων κειμένων που πραγματεύονται συγκεκριμένα ή αφηρημένα θέματα και επιστημονικές συζητήσεις πάνω στο δικό του ειδικό τομέα. Συνεννοείται με ευχέρεια και αμεσότητα με άτομα που έχουν ως μητρική τη γλώσσα-στόχο, καθιστώντας τη συνομιλία μαζί τους φυσική και απρόσκοπτη και για τις δύο πλευρές. Μπορεί να διατυπώνει τις απόψεις του διεξοδικά και με σαφήνεια, να εξηγεί τη θέση του πάνω σε ένα επίκαιρο ζήτημα και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων πιθανοτήτων.

Η διάρκεια του επιπέδου Β2 είναι 10 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι τρεις ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο Β2 είναι 20 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Στο Επίπεδο C1

Ο υποψήφιος αναμένεται να κατανοεί ένα ευρύ φάσμα κειμένων σχετικά μεγάλης έκτασης και υψηλού βαθμού δυσκολίας και να αντιλαμβάνεται ακόμη και υπονοούμενες έννοιες. Να εκφράζεται με ευχέρεια και αμεσότητα, χωρίς να ψάχνει συχνά εμφανώς για λέξεις. Να χρησιμοποιεί τη γλώσσα αποτελεσματικά και ευέλικτα στην κοινωνική και επαγγελματική ζωή ή στην εκπαίδευση και τις σπουδές. Να παράγει σαφή, ορθά δομημένο και εκτενή λόγο, ακόμη και για πολύπλοκα θέματα, χρησιμοποιώντας σωστά διάφορα συνδετικά στοιχεία.

Η διάρκεια του επιπέδου C1 είναι 10 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι τρεις ώρες την εβδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο C1 είναι 25 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Στο επίπεδο C2

Ο υποψήφιος είναι βασικά σε θέση να κατανοεί χωρίς πρόβλημα ο,τιδήποτε διαβάζει ή ακούει. Μπορεί να συνοψίσει τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε γραπτές ή προφορικές πηγές, αναπαράγοντας τα επιχειρήματα και τις εκτιμήσεις που εμπεριέχονται σ’ αυτές. Μπορεί να εκφράζεται αυθόρμητα, με μεγάλη ευχέρεια και ακρίβεια και να αποσαφηνίζει ακόμη και τις λεπτές νοηματικές αποχρώσεις σύνθετων θεμάτων.

Η διάρκεια του επιπέδου C2 είναι 10 μήνες. Οι ενδεδειγμένες ώρες είναι τρεις ώρες τη βδομάδα. Η διάρκεια και οι συχνότητα των μαθημάτων προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες και στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή.

Το κόστος των μαθημάτων για το επίπεδο C2 είναι 25 ευρώ/ώρα για ιδιαίτερο μάθημα.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση χρειάζεστε για τα online μαθήματα γερμανικών μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.