Επαγγελματικός Προσανατολισμός για Μαθητές

Οι μαθητές σήμερα καλούνται να κάνουν σημαντικές επιλογές για την επαγγελματική τους πορεία σε μια ηλικία που ακόμη προσπαθούν να ανακαλύψουν τον εαυτό τους. Στα σχολεία ο επαγγελματικός προσανατολισμός σε πολλές περιπτώσεις είναι άγνωστος, ενώ η κατάρτιση των εκπαιδευτικών πάνω σε θέματα συμβουλευτικής είναι ελλιπής. Η αγορά εργασίας συνεχώς αλλάζει και η ανάπτυξη της τεχνολογίας γεννά συνεχώς νέες ανάγκες που οι περισσότεροι αγνοούν. Οι μαθητές λοιπόν βρίσκονται σε σύγχυση για το μέλλον τους και οι επαγγελματικές επιλογές τους καταλήγουν να γίνονται με όλα τα λάθος κριτήρια.

Το i-Εκπαίδευση προσφέρει ολοκληρωμένη Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού για μαθητές Γ΄ γυμνασίου και Λυκείου.

Οι Συνεδρίες είναι ατομικές και πραγματοποιούνται στα γραφεία μας ή μέσω Skype. Κατά την πρώτη επαφή ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού γνωρίζει τον μαθητή συζητώντας μαζί του. Ακολουθεί το ψυχομετρικό τεστ που μας δίνει την ανάλυση προσωπικότητας του μαθητή, ικανότητες, δεξιότητες και επαγγελματικοί τομείς με τους οποίους ταιριάζει περισσότερο η προσωπικότητά του.

Λαμβάνοντας υπ’  όψη του ο Σύμβουλος τα αποτελέσματα του τεστ αλλά και τα δεδομένα από την συζήτηση, παρουσιάζει στον μαθητή όλες τις επιλογές που δίνει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, τα προγράμματα σπουδών κάθε σχολής, τα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και τις προοπτικές που εμφανίζουν αυτά στην αγορά εργασίας.

Μετά το τέλος της συνεδρίας παρέχονται στον μαθητή τα αποτελέσματα του ψυχομετρικού τεστ καθώς και πλήρης οδηγός σχολών και επαγγελματικών δικαιωμάτων για τους τομείς που τον ενδιαφέρουν σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή.

Υπάρχει η δυνατότητα και για δεύτερη συνάντηση για επιπλέον πληροφορίες και προτάσεις με την συμμετοχή των γονιών.

AdobeStock 221522990 2048x2048 1