Μαθήματα Λυκείου

 • Αρχαία Ελληνικα (Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι)
 • Εγχειρίδιο Γλωσσικής Διδασκαλίας
 • Έκφραση Έκθεση
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 • Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Αρχές Οικονομίας

Γενικής Παιδείας

 • Έκφραση Έκθεση
 • Σοφοκλέους Τραγωδίαι: «Αντιγόνη» και «Φιλοκτήτης»
 • Ιστορία του Μεσαιωνικού και του Νεότερου Κόσμου 565 -1815
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 • Άλγεβρα
 • Γεωμετρία
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Φυσική

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 • Λατινικά
 • Αρχαία Ρητορικά Κείμενα
 • Αρχές Φιλοσοφίας

Θετικής Κατεύθυνσης

 • Χημεία
 • Φυσική
 • Μαθηματικά

Γενικής Παιδείας

 • Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
 • Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος
 • Έκφραση Έκθεση
 • Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου
 • Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (απαραίτητο για Οικονομικές Σχολές)

Θεωρητικής Κατεύθυνσης

 • Φιλοσοφικός Λόγος
 • Λατινικά
 • Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας
 • Νεοελληνική Λογοτεχνία

Θετικής Κατεύθυνσης

 • Μαθηματικά
 • Χημεία
 • Βιολογία
 • Φυσική

Τεχνολογικής Κατεύθυνσης

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
 • Χημεία-Βιοχημεία
 • Ηλεκτρολογία