Υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Σταδιοδρομίας

Μην αφήνεις τις σπουδές και την επαγγελματική σου επιτυχία στην τύχη!

Τα προγράμματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του i-Εκπαίδευση προσφέρουν ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη συμβουλευτική σε μαθητές και φοιτητές.

Για Μαθητές:

AdobeStock 220707988

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού:

AdobeStock 294530919

Για Φοιτητές:

AdobeStock 79672872

Όλες οι υπηρεσίες συμβουλευτικής προσφέρονται και διαδικτυακά μέσω Skype