Δυνατότητα να δουν τα γραπτά τους με 50€ ή 80€ για τους συμμετέχοντες στις Πανελλαδικές

05-09-17 i- Εκπαίδευση 0 comment

Να δουν τρία γραπτά τους έναντι 50€ και περισσότερα από τρία έναντι 80€ μπορούν οι συμμετέχοντες των Πανελλαδικών, σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας που στάλθηκε σε όλες της Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων που επιθυμούν να λάβουν γνώση των γραπτών τους στις Πανελλαδικές υποβάλλονται από τους ίδιους ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους κάθε χρόνο αποκλειστικά από 1 έως 29 Σεπτεμβρίου 2017, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπάγεται το σχολείο, στο οποίο κοινοποιήθηκαν οι βαθμοί των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλεται σχετικό παράβολο, το οποίο υποχρεωτικά εκδίδεται ηλεκτρονικά από την εφαρμογή του e-Παραβόλου στον ΚΑΕ 3743, με ονομασία «παράβολα επίδειξης γραπτών δοκιμίων Πανελληνίων Εξετάσεων».

Το παράβολο ορίστηκε στα 50 ευρώ για την επίδειξη έως τριών γραπτών δοκιμίων και στα 80 ευρώ για την επίδειξη περισσοτέρων των τριών γραπτών δοκιμίων.

Οι υποψήφιοι λαμβάνουν γνώση των γραπτών τους δοκιμίων με επίδειξη σε φωτοτυπία, ενώ δεν προβλέπεται η χορήγηση αντιγράφων.

Η επίδειξη των γραπτών δοκιμίων θα γίνεται κατά την περίοδο Οκτωβρίου – Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου στη Διεύθυνση που υποβλήθηκαν οι αντίστοιχες αιτήσεις, στον ίδιο τον ενδιαφερόμενο (ή και παρουσία του γονέα ή του κηδεμόνα του, εφόσον ο υποψήφιος το ζητήσει) και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που θα ανακοινώνεται από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις ανάλογα με τον αριθμό των γραπτών.Leave a reply