LRN C2

07-09-21 i- Εκπαίδευση 0 comment

Νέα τμήματα Β2 και C2- Έναρξη 20 Σεπτεμβρίου 2021

151515 2

Τί είναι το LRN;

Το LRN “Learning Resource Network” είναι ένα πτυχίο πιστοποίησης γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, αναγνωρισμένο από τον ελληνικό ΑΣΕΠ αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα επίπεδα από το Β1 εως και C2.

Αποτελεί μια επιλογή με συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων ισάξιων πτυχίων και είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή για ενήλικες που θέλουν να αποκτήσουν την πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Lower ή Proficiency.

Πλεονεκτήματα του LRN είναι:

 • ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας την πρώτη φορά
 • Βάση επιτυχίας είναι το 50% (όχι 60% που έχουν τα περισσότερα)
 • Για την τελική βαθμολογία συνυπολογίζονται όλα τα parts της εξέτασης και βγαίνει ο μέσος όρος

To i-Εκπαίδευση προσφέρει online μαθήματα προετοιμασίας για το LRN με την μέθοδο της blended (συνδυασμός σύγχρονης και ασύγχρονης) εξ αποστάσεως διδασκαλίας διάρκειας 4 μηνών.

Κλείστε θέση τώρα

Τι περιλαμβάνουν οι εξετάσεις LRN

Οι εξετάσεις πιστοποίησης του LRN χωρίζονται σε 4 τμήματα:

 • LRN Listening, είναι η ακουστική εξέταση και οι υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω σε διαλόγους που ακούνε. Οι δύο πρώτοι διάλογοι ακούγονται από 2 φορές ώστε ο υποψήφιος να έχει περισσότερες πιθανότητες κατανόησης, ενώ ο τρίτος 3 φορές και οι υποψήφιοι μπορούν να κρατούν σημειώσεις.
 • LRN Writing, στο οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν δύο κείμενα/εκθέσεις. Στο πρώτο κείμενο χρησιμοποιούνται στοιχεία από τον τρίτο διάλογο της ενότητας Listening και το δεύτερο τις επιλογής τους.
 • LRN Reading and Use, είναι η ενότητα κατανόησης κειμένου. Οι υποψήφιοι καλούνται να διαβάσουν και να απαντήσουν σωστά σε ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και συμπλήρωσης κενών από 3 κείμενα.
 • LRN Speaking, είναι η εξέταση της προφορικής ικανότητας. Σε αυτήν οι υποψήφιοι εξετάζονται ανα δύο για διάλογο που αναπτύσσουν μεταξύ τους πάνω σε θέμα που έχουν προεπιλέξει.

Προγράμματα LRN στο i-Εκπαίδευση

Το Κέντρο Διαδικτυακής Εκπαίδευσης “i-Εκπαίδευση” προσφέρει Online Μαθήματα LRN για τα επίπεδα Lower (B2) και Proficiency (C2). Τα μαθήματα διεξάγονται μεσω της πλατφόρμας μας με την μέθοδο της blended εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αυτό σημαίνει ότι το μάθημα γίνεται και ζωντανά με καθηγητή σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, παράλληλα όμως υπάρχει υλικό για τον εκπαιδευόμενο ώστε να μελετάει και να εξασκείται σε ώρες που μπορεί ο ίδιος.

Διάρκεια του προγράμματος είναι 4 μήνες κατά την περίοδο αυτή πραγματοποιούνται 2 ώρες ζωντανού μαθήματος δύο φορές/εβδομάδα και παράλληλα απεριόριστη πρόσβαση στις βιντεοσκοπήσεις των μαθημάτων, σε ασκήσεις πολλαπλών επιλογών και εργασίες που αναθέτει ο υπεύθυνος καθηγητής.

Στα ταχύρρυθμα τμήματα οι ώρες μαθήματος διπλασιάζονται και η διάρκεια του προγράμματος θα είναι 4 μήνες.

Το κόστος συμμετοχής στα προγράμματα προετοιμασίας εξετάσεων LRN για τα επίπεδα B2 και C2 είναι 380€. Για υποψηφίους που είναι ενεργοί φοιτητές και άνεργοι τα δίδακτρα είναι 320€.

Στο κόστος των διδάκτρων δεν περιλαμβάνονται τα εξέταστρα και τα βιβλία.

Η καταβολή του ποσού γίνεται ως εξής:

-100€ προκαταβάλλονται με την εγγραφή για την επιβεβαίωση της συμμετοχής.

-Το υπόλοιπο ποσό μοιράζεται σε εως 3 δόσεις και καταβάλλεται την πρώτη εβδομάδα των 3 επόμενων μηνών του προγράμματος.

Τα προγράμματα LRN του i-Εκπαίδευση απευθύνονται σε ενήλικες υποψηφίους. Δεκτοί γίνονται αποκλειστικά υποψήφιοι 18 ετών και άνω.

Για την προετοιμασία του Proficiency C2 απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να είναι κάτοχος πτυχίου επιπέδου Lower B2.

Υποψήφιοι που δικαιούνται έκπτωσης, φοιτητές και άνεργοι, πρέπει να καταθέσουν μαζί τα απαραίτητα δικαιολογητικά (φοιτητικό πάσο, βεβαίωση σπουδών, βεβαίωση ανεργίας) τα οποία πρέπει να να είναι σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Κάθε υποψήφιος για να θεωρηθεί έγκυρη η εγγραφή του, πρέπει να στείλει στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iekpaideysi.gr

-Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

-Πτυχία πιστοποίησης γλωσσομάθειας αγγλικών που ενδεχομένως διαθέτει

-Βεβαίωση φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας αν δικαιούται την αντίστοιχη έκπτωση

-Απόδειξη της κατάθεσης των 100€

Γιατί LRN;

 • Εξετάσεις 2 φορές τον χρόνο (Ιανουάριο και Ιούνιο)
 • ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση
 • Αναγνωρισμένο από το ΑΣΕΠ
 • Βάση επιτυχίας είναι το 50%
 • Οι τέσσερις (4) ενότητες που αποτελούν την εξέταση συμψηφίζονται στην τελική βαθμολογία
 • Online Μαθήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας e-Learning του i-Εκπαίδευση
 • Απεριόριστη πρόσβαση και επαναλήψεις μαθημάτων
 • Νέα τμήματα κάθε μήνα
 • Χαμηλά Δίδακτρα
 • Επιπλέον εκπτώσεις για Φοιτητές και Ανέργους
Screenshot 1

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, εγγραφή και ερωτήσεις μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:

210.897.0397 και 6981072600

ή μέσω email στο info@iekpaideysi.grLeave a reply