Online Μαθήματα Ισπανικών - Οι εγγραφές ξεκίνησαν

Έναρξη νέων μαθημάτων 1 Ιουνίου 2020

Το i-Εκπαίδευση προσφέρει online μαθήματα ισπανικών με την μέθοδο της “σύγχρονης” εκπαίδευσης. Τα τμήματα που θα δημιουργηθούν απευθύνονται σε ενήλικες, αρχάριους, χωρίς προηγούμενη γνώση της ισπανικής.

Τα Online Μαθήματα Ισπανικών γίνονται μέσω της e-Learning πλατφόρμας μας, από έμπειρους καθηγητές. Δεν χρειάζονται ιδιαίτερες γνώσεις ή ικανότητες χειρισμού του υπολογιστή. Μόνο μια αξιόπιστη σύνδεση ιντερνετ.

Με την εγγραφή του στα Online Μαθήματα Ισπανικών, κάθε εκπαιδευόμενος λαμβάνει κωδικούς για την πρόσβασή του στην πλατφόρμα e-Learning του i-Εκπαίδευση. Μία φορά την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 18.00-19.00) διεξάγεται ένα ζωντανό 2ωρο μάθημα, μέσω της πλατφόρμας Zoom, όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν και μπορούν να ρωτάνε ζωντανά τον καθηγητή. Η βιντεοσκόπηση του μαθήματος, οι σημειώσεις καθώς και νέες ασκήσεις εμπέδωσης της ύλης αναρτώνται στην πλατφόρμα κάθε εβδομάδα. Οι ασκήσεις πολλαπλών επιλογών διορθώνονται αυτόματα και οι υπόλοιπες υποβάλλονται μεσω ειδικής φόρμας στον καθηγητή προς βαθμολόγηση.

Η διάρκεια του 1ου κύκλου μαθημάτων ισπανικών είναι 5 εβδομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν 10ώρες ζωντανού μαθήματος και απεριόριστης πρόσβασης στις βιντεοσκοπήσεις το υλικό και τις ασκήσεις. Μετά το τέλος του 1ου κύκλου υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης στον επόμενο κύκλο μαθημάτων.

Κόστος για την συμμετοχή στον 1ο κύκλο μαθημάτων ισπανικής γλώσσας είναι 50€

Στο τέλος των μαθημάτων του επιπέδου Α1 ο μαθητής θα είναι σε θέση να:

  • κατανοήσει και να χρησιμοποιήσει συνηθισμένες καθημερινές εκφράσεις και πολύ βασικές φράσεις για να ικανοποιήσει απλές καθημερινές ανάγκες.
  • παρουσιάσει τον εαυτό του και τους άλλους και να συζητήσει, να απαντήσει σε ερωτήσεις όπως που ζει, ποιός είναι ο τόπος καταγωγής του, ποιους γνωρίζει και να περιγράψει τα πράγματα που έχει.
  • επικοινωνήσει με απλό τρόπο, με την προϋπόθεση το άλλο άτομο να μιλά αργά και καθαρά και να είναι διατεθειμένος να βοηθήσει.

Πρόγραμμα 1ου Κύκλου

ΠΡΩΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

¿Cómo se dice en español? ¿Cómo se pronuncia en español? ¿Cómo se escribe en español? Πώς λέγεται στα Ισπανικά; Πώς προφέρεται στα Ισπανικά; Πώς γράφεται στα Ισπανικά;

En esta unidad vas a aprender y consolidar: el abecedario, la pronunciación, la ortografía y los numerales – Σε αυτή την ενότητα θα μάθεις και θα εμπεδώσεις: το αλφαβητάριο, την προφορά, την ορθογραφία και τα αριθμητικά.

1.1. Pronunciación-Προφορά

1.2. Ortografía

  1. Los pronombres personales de sujeto- Οι προσωπικές αντωνυμίες

2.1. Verbos: El infinitivo y el presente de indicativo- Ρήματα: το απαρέμφατο και ο ενεστώτας

2.2. Usted-ustedes: la forma de cortesía – O τύπος ευγένειας

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

  1. Y ahora conozcámonos-Και τώρα, ας γνωριστούμε

3.1. Saludar-presentar a una persona y despedirse (de él-ella). Χαιρετώ-συστήνω ένα πρόσωπο (αυτόν-αυτήν) και το αποχαιρετώ

3.2. Los datos personales (τα προσωπικά στοιχεία): preguntar y decir (ρωτώ και λέω)

…el nombre/el origen/la nacionalidad/la residencia /la profesión

όνομα/ καταγωγή/ εθνικότητα/ τόπο κατοικίας/ επάγγελμα.

Confirmar y corregir información-Επιβεβαιώνουμε και διορθώνουμε πληροφορία

3.2.1. nacionalidades y paises- εθνικότητες και χώρες

3.3.2.profesiones – επαγγέλματα

3.3. Los verbos: SER & ESTAR (=είμαι & είμαι)

3.4. Το γένος

3.5. El artículo determinadoΤο άρθρο

ΤΡΙΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

  1. Aprende más con Manu Chao-Μάθε περισσότερα με τον Μάνου Τσάο

4.1. Una canción, un mundo: el mundo de la lengua española-Ένα τραγούδι, ένας κόσμος: ο κόσμος της ισπανικής γλώσσας

4.2. Los hombres y los números –Οι άνθρωποι και οι αριθμοί τους

4.2.1. Preguntar y decir la hora y los precios-Ρωτάω και λέω την ώρα και τις τιμές

4.2.2. Tiempo y edad. Usos de tener. Χρόνος-ηλικία. Χρήσεις του ρήματος «ΤΕΝΕR»

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

4.3. El hombre, el clima y las fechas- Ο άνθρωπος, το κλίμα και οι ημερομηνίες

4.3.1 ¿Qué tiempo hace hoy? Tι καιρό κάνει σήμερα;

4.3.2 La fecha-Η ημερομηνία

4.4. Los hombres y los lugares-Οι άνθρωποι και οι χώροι

4.4.1. Qué hacemos cada día…- Τι κάνουμε κάθε μέρα…

4.4.2. ¿Qué habéis hecho hoy? ¿Qué habéis hecho este verano? Τι κάνατε σήμερα και τι αυτό το καλοκαίρι;

4.4.3 Llamar al camarero y pedir comida-Καλώ τον σερβιτόρο και παραγγέλλω φαγητό

ΠΕΜΠΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

4.4.4 Programas y horarios-Προγράμματα και ωράρια

  1. 4. 5. ¿Cómo preguntar si existe un lugar y cómo puedo ir a un lugar?-Πώς ρωτώ εάν υπάρχει ένα μέρος και πώς μπορώ να πάω σε ένα μέρος;

4.5. ¿Cómo son? ¿Qué tienen? ¿Qué llevan? Πώς είναι; Τι έχουν; Τι φορούν;

  1. Los hombres, sus gustos y sus preferencias-Οι άνθρωποι, τα γούστα και οι προτιμήσεις τους
Κάντε τώρα την εγγραφή σας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Για ερωτήσεις, πληροφορίες και προεγγραφές στα τμήματα για τα μαθήματα ισπανικών online του i-Εκπαίδευση, επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210.897.0397 και 6981072600 ή μέσω email στο info@iekpaideysi.gr