Ε-learning του ΕΚΠΑ στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

31-08-17 i- Εκπαίδευση 0 comment

Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος θα κατέχει τις βασικές γνώσεις του πεδίου και θα τις αξιοποιεί στην πράξη.

Οι εκπαιδευόμενοι και υποψήφιοι εκπαιδευτές ενηλίκων, μετά την παρακολούθηση του προγράμματος Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων: Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Εκπαίδευσης και Άσκησης με Μικροδιδασκαλίες , θα είναι ικανοί να:

  • εκπαιδεύουν με καινοτόμο, δημιουργικό και αποτελεσματικό τρόπο,
  • συντονίζουν τις ενέργειες της εκπαιδευομένης ομάδας,
  • σχεδιάζουν, εκτελούν και αξιολογούν τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης,
  • να αναπτύσσουν θετικό συναισθηματικό κλίμα στην ομάδα μάθησης, το οποίο θα εγγυάται την επικοινωνία και τη  συνεργασία,
  • συμμετάσχουν με επιτυχία, μετά την απαιτούμενη προετοιμασία, στις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πληροί τις προϋποθέσεις για να αναγνωρίζεται στον ΕΟΠΠΕΠ σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτών ενηλίκων που διοργανώνει ο ΕΟΠΠΕΠ.

Πρόκειται για ένα άρτια μεθοδευμένο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων, το οποίο συνδυάζει την εμπειρία, η οποία έχει συγκεντρωθεί τόσο από την περίπου τριακονταετή λειτουργία του μεταπτυχιακού προγράμματος  «Εκπαίδευση Ενηλίκων-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών  όσο και από τις δράσεις της Επιστημονικής Ένωσης Εκπαίδευσης Ενηλίκων, της οποίας στελέχη έχουν πρωτοστατήσει στη διοργάνωση του Εθνικού Προγράμματος Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και ακόμη στη διαμόρφωση του επαγγελματικού περιγράμματος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων.

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Προγράμματος είναι ο Καθηγητής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και Συντονιστής και Υπεύθυνος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος ‘’Εκπαίδευση Ενηλίκων-Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση-Δια Βίου Μάθηση’’ του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ, Βρεττός Ιωάννης,  οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση της ακαδημαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Η επιτυχής ολοκλήρωση του Προγράμματος οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Το πρόγραμμα απονέμει πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET) ενώ οι απόφοιτοι μαζί με το Πιστοποιητικό λαμβάνουν και το Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού Europass.

To E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών στηρίζει όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν προγράμματα αυτή την περίοδο προσφέροντας 15% έκπτωση στα δίδακτρα των προγραμμάτων για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 4/9/2017Επιπλέον, εφαρμόζονται ειδικές εκπτώσεις για ανέργους (30%), πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), κατόχους ευρωπαϊκής κάρτας νέων (30%), κ.α.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: 24/9/2017 – Έναρξη Μαθημάτων: 2/10/2017

Περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα

https://elearn.elke.uoa.gr/show_programs.php?catID=all&prID=611

Επίσης, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία  στα τηλέφωνα 210.36.89.354 και 210.36.89.381, ή να στείλετε e-mail στη διεύθυνση : elearn-secretariat@elke.uoa.gr.Leave a reply