5 Μεταπτυχιακά Εξ αποστάσεως, απάντηση στην κρίση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

18-09-17 i- Εκπαίδευση 0 comment

Im1landing 9

Σήμερα, ο τόπος μας περνά μια πρωτοφανή οικονομική κρίση με τεράστιες κοινωνικές και πολιτικές προεκτάσεις και με πολύ σημαντικές επιπτώσεις στην επαγγελματική αποκατάσταση κυρίως των νέων ανθρώπων. Ωστόσο, δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι αρκετοί νέοι επιζητούν την επίλυση αυτού του προβλήματος μέσα από στοχευμένες μεταπτυχιακές εξ αποστάσεωςπανεπιστημιακές σπουδές, προσανατολισμένες στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Με τα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σήμερα ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός πτυχιούχων, παρά τους οικογενειακούς, επαγγελματικούς ή οποιουσδήποτε άλλους περιορισμούς που τους κρατούσαν μακριά από τη δια ζώσης παρακολούθηση των σπουδών τους, μπορούν πια να επιλέγουν ΜΠΣ για να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους επιλογές μέσα στην κρίση, για να αναβαθμίσουν/κατοχυρώσουν τη θέση που ήδη κατέχουν σαν στελέχη του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα αλλά και για να καλύψουν μια εσωτερική αναζήτηση για περισσότερη γνώση.

5 Μεταπτυχιακά για όλες τις Ειδικότητες

Α) Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής (MED): όπως είναι γνωστό στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση μπορούν να απασχοληθούν πτυχιούχοι όλων ανεξαιρέτως των ειδικοτήτων σε συναφές αντικείμενο. Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού στις Επιστήμες της Αγωγής (με πλέον δημοφιλείς ειδικεύσεις τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Αξιολόγηση, τις Νέες Τεχνολογίες, τη Διδακτική σε διάφορα αντικείμενα) αποκτούν αυτόματα την προαπαιτούμενη Παιδαγωγική Επάρκεια αλλά και λαμβάνουν αυξημένη μοριοδότηση στους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ (για αδιόριστους) ή στις διαδικασίες αξιολόγησης και εξέλιξης (διορισμένοι).

Β) Μεταπτυχιακό στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ): το «δυο σε ένα» που προσφέρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα το έχει καταστήσει το πλέον δημοφιλές μεταπτυχιακό αφού ανήκει και αυτό στις Επιστήμες της Αγωγής (άρα προσφέρει όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα) πέραν αυτούόμως δίνειτη δυνατότητα ένταξης των ενδιαφερομένων αδιόριστων πτυχιούχων στους αντίστοιχους πίνακες ΕΑΕ και ΣΜΕΑΕ (κύριοι πίνακες) όπου τα τελευταία χρόνια δίνονται πολλές θέσεις αναπληρωτών (η προϋπηρεσία μετρά και για μόνιμο διορισμό). Εναλλακτικά το επιλέγουν και αρκετοί διορισμένοι εκπαιδευτικοί για λόγους εξέλιξης αλλά και μετάθεσης στις ειδικές εκπαιδευτικές δομές που εδρεύουν σε μεγάλα αστικά κέντρα. Τέλος αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα για την απασχόληση / αυτοαπασχόληση και στον ιδιωτικό τομέα.

Γ) ToΜεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.), ανοίγει το δρόμο για απασχόληση στους αντίστοιχους ιδιωτικούς φορείς (Κολλέγια, ΙΕΚ, Κε.Δι.Βι.Μ.), τους εντάσσει στο αντίστοιχο Μητρώο Εισηγητών του ΕΟΠΠΕΠ για τα επιδοτούμενα προγράμματα αλλά και λόγω της αυξημένης μοριοδότησηςστους δημόσιους φορείς που υλοποιούν δράσεις εκπαίδευσης ενηλίκων όπως στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Σχολές Γονέων (Σ.Γ.), στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), στα Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης των Παν/μίων και ΤΕΙ κ.α. (Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Αναπτυξιακή Σύμπραξη του Κ.ΑΝ.Ε.Π. και του ΙΝ.Ε. της ΓΣΕΕ, Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης της ΑΔΕΔΥ, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίακλπ).

Δ) Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (ΜΒΑ): ToMBA αποτελεί την κατ’ εξοχήν επιλογή (1ο σε ζήτηση παγκοσμίως) για επαναπροσδιορισμό καριέρας προκειμένου ο πτυχιούχος να είναι σε θέση να κάνειτο διεπιστημονικό άνοιγμα που απαιτείται και να πολλαπλασιάσει έτσι τις πιθανότητες απασχόλησης ακόμη και σε μη σχετικό προς το βασικό του τίτλο σπουδών εργασιακό χώρο. Αναφέρεται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα αλλά μοριοδοτείται και στο δημόσιο. Με σχετική προϋπηρεσία ενός έτους δίνει τη δυνατότητα εγγραφής στο Οικονομικό Επιμελητήριο ακόμη και σε πτυχιούχους μη οικονομικών επιστημών, διευρύνοντας έτσι και τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Μπορεί να είναι γενικού περιεχομένου ή να είναι εξειδικευμένο σε κάποιο αντικείμενο (όπως στα Χρηματοοικονομικά, στην Ενέργεια, στους Ανθρώπινους Πόρους, στην Τεχνολογία, στο Μάρκετινγκ, στην Υγείακλπ) ανάλογα με τη στρατηγική καριέρας που έχει χαράξει ο ενδιαφερόμενο.

Ε) Δημόσια Διοίκηση (MPA): είναι το κατ’ εξοχήν μεταπτυχιακό που επιλέγουν ανεξαρτήτως ειδικότητας, όσοι εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου να ανελεγχθούν στην ιεραρχία ή να μεταταγούν σε θέση διοικητικής ευθύνης.

Και τα 5 παραπάνω μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως, με τις σχετικές τους εξειδικεύσεις,προσφέρονται από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά και στις αιτήσεις τηρείται σειρά προτεραιότητας ανά εξάμηνο. Η προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο λήγει στα τέλη Σεπτέμβρη κι όσοι  ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να επισκεφθούν την ειδική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου www.unic-greece.gr ή να απευθυνθούν στα τηλέφωνα των επίσημων εκπροσώπων στην Ελλάδα  801 1000 709 (από σταθερό) ή στο 6972 089310 (από σταθερό / κινητό).Leave a reply