Πανελλαδικές Εξετάσεις 2018 – Σχολές ανά επιστημονικό πεδίο και συντελεστές βαρύτητας

02-09-17 i- Εκπαίδευση 0 comment

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2995/2017 η Υ.Α. που ορίζει:

– την ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 τ. Α’) όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α’) και

– τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων.

Δείτε το ΦΕΚ αναλυτικάLeave a reply