Προωθώντας την Αναγνωστική Κατανόηση των Μαθητών στα Κείμενα της Αρχαίας
Ελληνικής Γλώσσας & Γραμματείας

Έναρξη: 15 Ιανουαρίου 2024

Διάρκεια: 4 μήνες (100 ώρες)

Εξ' αποστάσεως Ασύγχρονο Σεμινάριο

Στο σεμινάριο παρέχεται ενημέρωση σχετικά με τις στρατηγικές που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές/-τριες του/της να κατανοούν σε βάθος το αρχαίο κείμενο. Δίνονται παραδείγματα ενίσχυσης της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών/-τριων με αφορμή τις απαιτήσεις που εκπορεύονται από την ερώτηση κατανόησης τόσο στο διδαγμένο κείμενο όσο και στο αδίδακτο, όπως αυτή τίθεται στις πανελλήνιες εξετάσεις, μέσα από τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών, καθώς και παραδείγματα με αφορμή κείμενα που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο του Γυμνασίου.

Σε ποιους απευθύνεται

Το συγκεκριμένο σεμινάριο απευθύνεται σε φιλολόγους, σε φιλολόγους ΕΑΕ, σε ειδικούς παιδαγωγούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και σε φοιτητές φιλοσοφικών σχολών, οι οποίοι επιθυμούν να έρθουν σε επαφή με στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης και να εντάξουν τις αντίστοιχες πρακτικές τους στη διδασκαλία των κειμένων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.

Κλείστε θέση τώρα

Ειδικές τιμές για Φοιτητές, Ανέργους και Φροντιστήρια

Στόχοι και Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Το Εργαστήρι διαρκεί 4 μήνες και διεξάγεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά με ασύχρονη παρακολούθηση.

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των εκπαιδευομένων σχετικά με τις στρατηγικές που έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές/-τριες του/της να κατανοούν σε βάθος το αρχαίο κείμενο. Δίνονται παραδείγματα ενίσχυσης της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών/-τριων με αφορμή τις απαιτήσεις που εκπορεύονται από την ερώτηση κατανόησης τόσο στο διδαγμένο κείμενο όσο και στο αδίδακτο, όπως αυτή τίθεται στις πανελλήνιες εξετάσεις, μέσα από τη χρήση αποτελεσματικών στρατηγικών, καθώς και παραδείγματα με αφορμή κείμενα που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο του Γυμνασίου.

Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα είναι σε θέση:

 • να αναγνωρίζουν τις στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης.
  να επιλέγουν κάθε φορά τις στρατηγικές εκείνες που θα βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν σε βάθος το αρχαίο κείμενο.
 • να γνωρίζουν σε τι αναφέρεται η ερώτηση κατανόησης στο διδαγμένο/αδίδακτο αρχαίο κείμενο και ποιον γραφικό οργανωτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάθε φορά αντίστοιχα κατά το στάδιο της σύνοψης.
 • να γνωρίζουν πώς να διαμορφώνουν τα δικά τους ερωτήματα επί του κειμένου καθώς και τα διάφορα είδη των ερωτήσεων που μπορούν να θέσουν ενώ εκείνοι διαβάζουν, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την αναγνωστική κατανόηση.
 • να ορίζουν τι είναι οι βασικές/ουσιώδεις ερωτήσεις.
  να προσδιορίζουν τι περιλαμβάνει η κατανόηση ανάλογα με τα Επίπεδα Μάθησης.
 • να αντιστοιχίζουν τους μαθησιακούς στόχους μιας ενότητας με τις ουσιώδεις ερωτήσεις που προκύπτουν από αυτούς τους στόχους ή την έννοια που πραγματεύεται.
 • να ταξινομούν/οργανώνουν τους μαθησιακούς στόχους σε ΓΝΩΣΕΙΣ- ΕΝΝΟΙΕΣ- ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της κατανόησης (έννοιες).
 • να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τις διάφορες στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης.
 • να χρησιμοποιούν κατάλληλους γραφικούς οργανωτές για το κείμενο που σκοπεύουν να διδάξουν διευκολύνοντας, έτσι, τους μαθητές τους να το κατανοήσουν και να συνοψίσουν τα όσα αυτό λέει.
 • να διαμορφώνουν τα δικά τους ερωτήματα επί του κειμένου, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο την αναγνωστική κατανόηση.
 • να δημιουργούν βασικές- ουσιώδεις ερωτήσεις για μια ενότητα διδασκαλίας.
 • να δημιουργούν ανάλογες ασκήσεις με αυτές που τους παρουσιάστηκαν, δίνοντας έτσι έμφαση στην καλλιέργεια της ουσιαστικής κατανόησης.
 • να μετασχηματίζουν και να οργανώνουν τους μαθησιακούς στόχους σε ΓΝΩΣΕΙΣ-ΕΝΝΟΙΕΣ- ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ, δίνοντας έμφαση στο κομμάτι της κατανόησης (έννοιες).
 • να υιοθετήσουν ευέλικτη στρατηγική/παιδαγωγική κουλτούρα στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών, προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν σε βάθος το αρχαίο κείμενο.
 • να πειστούν για τη χρησιμότητα αυτών των στρατηγικών αναγνωστικής κατανόησης μέσα από τον δικό τους πειραματισμό με αυτές.
 • να κατασκευάζουν ανάλογες ασκήσεις στα μαθήματά τους, προκειμένου να βοηθήσουν τους μαθητές τους να κατανοήσουν σε βάθος το αρχαίο κείμενο.

Περιεχόμενα ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

● Προωθώντας την ουσιαστική κατανόηση…
● Παραδείγματα ενίσχυσης της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών/-τριων με αφορμή τις απαιτήσεις που εκπορεύονται από την ερώτηση κατανόησης στο διδαγμένο/αδίδακτο κείμενο, όπως η αυτή τίθεται στις (πανελλήνιες) εξετάσεις.
– Σε τι αναφέρεται η ερώτηση κατανόησης στο διδαγμένο ή στο αδίδακτο αρχαίο κείμενο;

● Παραδείγματα ενίσχυσης της αναγνωστικής κατανόησης του αρχαίου κειμένου από τους μαθητές/-τριες
– Ο μαθητής διαμορφώνει τα δικά του ερωτήματα επί του κειμένου
– Δημιουργία βασικών-ουσιωδών ερωτήσεων
– Τι περιλαμβάνει η κατανόηση; Τι αξιολογώ;
– Αξιοποίηση της οργάνωσης των μαθησιακών στόχων σε «ΓΝΏΣΕΙΣ- ΕΝΝΟΙΕΣ- ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ»

Παρέχεται σχετικό ebook, όπου προαιρετικά περιλαμβάνονται και δραστηριότητες εμπέδωσης (βιωματικό εργαστήριο- workshop).

Ταυτότητα Σεμιναρίου

 • ΑΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ4 ΜΗΝΕΣ
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 24/7
 • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
 • ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 • ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η παρουσίαση και η επιστημονική επιμέλεια του υλικού έγινε από την φιλόλογο Παπαναστασίου Αικατερίνη

Η Αικατερίνη Παπαναστασίου είναι Φιλόλογος (απόφοιτη Ε.Κ.Π.Α.)-Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων της μη Τυπικής Μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και Επιστημονική Συνεργάτιδα του Ανοικτού
Ιδρύματος Εκπαίδευσης στην Αθήνα (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).

Διαθέτει Μεταπτυχιακό Τίτλο με Ειδίκευση στις Επιστήμες της Αγωγής (ΜΑ «Σπουδές στην Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του
Ε.Α.Π.) και έχει εξειδικευτεί μεταξύ άλλων στη Διδακτική των Φιλολογικών Μαθημάτων, τις Μαθησιακές Δυσκολίες και τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία.

Ως Φιλόλογος και Εκπαιδεύτρια Ρητορικής Γυμνασίου έχει απασχοληθεί στην Ελληνογαλλική Σχολή Πειραιά «Ο Άγιος Παύλος» (Saint Paul), ενώ σε εθελοντική βάση έχει εργαστεί σε Κοινωνικό Φροντιστήριο του Δήμου Θηβαίων, διδάσκοντας μαθήματα του κλάδου της σε μαθητές Λυκείου.

Παράλληλα, εργάζεται ως Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων από το 2013 σε προγράμματα που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στην επαγγελματική κατάρτιση εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ02 (Φιλολόγων). Επιπρόσθετα, έχει απασχοληθεί ως γενική συντονίστρια και υπεύθυνη για την
παρουσίαση και την υλοποίηση διακρατικού προγράμματος ανταλλαγής νέων με διακριτικό τίτλο BEST – “Boosting Education and Employment Shared Trails” (Erasmus+) το 2018, το οποίο εντάχθηκε στον κατάλογο καλών πρακτικών για την τριετία 2016-2018 από την εθνική ομάδα συντονισμού Erasmus+. Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε σημαντικά τη διαδικασία Learning to Learn που προωθεί περαιτέρω την προθυμία για εκπαιδευτική ψυχαγωγία και δεξιότητες ευαισθητοποίησης σχετικά με τη διασύνδεση επίσημης και άτυπης εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας.

Οι εισηγήσεις της και τα ακαδημαϊκά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, στη Διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, καθώς και στην κατασκευή Τρισδιάστατων Μοντέλων μάθησης για τη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών.

Όραμά της να συμβάλλει από τη θέση εργασίας της στο να διαφοροποιηθεί η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών και να συμβάλλει στη βελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας.

Το υλικό του σεμιναρίου Προωθώντας την Αναγνωστική Κατανόηση των Μαθητών στα Κείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας &  Γραμματείας βασίζεται στις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με την έναρξη του προγράμματος ο κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα και σε προκαθορισμένους χρόνους έχει πρόσβαση σε νέο υλικό.

Το υλικό οργανώνεται σε 4 ενότητες και περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος,κουίζ και στοχευμένες δραστηριότητες (προαιρετικές και υποχρεωτικές) οι οποίες βοηθούν τους συμμετέχοντες να εμβαθύνουν και να κατανοήσουν πολύπλευρα το υλικό μελέτης τους.

Κάθε δραστηριότητα ελέγχεται από την υπεύθυνη καθηγήτρια και κάθε συμμετέχοντας λαμβάνει ανατροφοδότηση για τις απαντήσεις του, με σχόλια και επισημάνσεις.

Κόστος συμμετοχής στο σεμινάριο είναι 120€ το κανονικό ή 90€ για φοιτητές και ανέργους.

Το ποσό καταβάλλεται σε εως και 2 δόσεις. Η πρώτη με την εγγραφή και η δεύτερη πριν την έναρξη της 3ης ενότητας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του ποσού θα αναστέλλεται η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου.

Σε όλους τους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξέταση και Πιστοποίηση εγκεκριμένη από το Κέντρο Ερευνών του Παν. Πειραιώς και την NOCN διεθνή φορέα πιστοποίησης και μέλος του Ofqual.

Κόστος εξετάσεων πιστοποίησης 60€

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέταση εδώ

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Εργαστήρι Γλώσσας έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στην εξέταση Πιστοποίησης του Εργαστηρίου (GLOBAL-ADVANCED Certificate) που διεξάγονται από την GlobalCert, Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων Ανθρώπινου Δυναμικού, μέλος της NOCN Group και την διασφάλιση αξιοπιστίας της εξέτασης από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η εξέταση διεξάγεται Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου. Κόστος για την συμμετοχή ενός υποψηφίου στην εξέταση GLOBAL-ADVANCED Certificate είναι 60€ (πλέον του κόστους συμμετοχής).

Η διαδικασία της εξέτασης περιλαμβάνει 25-30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στην ύλη του Εργαστηρίου που μελετήσατε. Βάση επιτυχίας θεωρείται το 70% και υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης ΔΩΡΕΑΝ.

Η εξέταση διεξάγεται Online με tele-proctoring (τηλε-επιτήρηση) και διαρκεί 50 λεπτά.

Το Πιστοποιητικό GLOBAL-ADVANCED που θα λάβουν οι επιτυχόντες φέρει το λογότυπο της GlobalCert και τις σφραγίδες του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της NOCN Group.

Δείτε το πρότυπο της πιστοποίησης εδώ: Advanced Certificate – Πρότυπο Πτυχίο

Η συμμετοχή στην εξέταση GLOBAL-ADVANCED Certificate είναι προαιρετική. Όσοι από τους συμμετέχοντες του Εργαστηρίου δεν συμμετέχουν σε αυτή θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Εργαστηρίου από το i-Εκπαίδευση.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, εγγραφή και ερωτήσεις μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:

210.897.0397 και 6981072600

ή μέσω email στο info@iekpaideysi.gr