Κάνε την Τεχνητή Νοημοσύνη βοηθό σου στη διδασκαλία!

Έναρξη Σεμιναρίου: 24 Μαρτίου 2024 @11.00-14.00

και ετήσια πρόσβαση στο υλικό

Αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ) αναδεικνύεται ως πρωτοπόρο εργαλείο στον τομέα της εκπαίδευσης, επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο που αποκτούν γνώσεις οι μαθητές και διδάσκονται οι εκπαιδευτικοί. Σε αυτό το πλαίσιο μοντέλα GPT αναδεικνύονται ως πολυδιάστατα εργαλεία που ενισχύουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Τα GPT μοντέλα, εκπαιδευμένα με μαζικές ποσότητες δεδομένων, καταφέρνουν να παράγουν φυσικό κείμενο με βάση την κατανόηση του περιβάλλοντος. Στην εκπαίδευση, αυτά τα μοντέλα ενσωματώνονται για να δημιουργήσουν προσαρμοσμένα μαθήματα, εξατομικευμένες ασκήσεις και διαδραστικά σενάρια. Από τη δημιουργία περιεχομένου μέχρι την υποστήριξη σε εξειδικευμένες ανάγκες, η ΤΝ και τα GPT μοντέλα ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εκπαιδευτική εμπειρία.

Σε αυτό το σεμινάριο, θα ανακαλύψουμε πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν την τεχνολογία αυτή, με δωρεάν εργαλεία και χωρίς γνώσεις προγραμματισμού, για τη δημιουργία εκπαιδευτικών περιεχομένων που προάγουν τη συνεργασία, την ενεργό μάθηση και την εξατομίκευση.

Καλωσορίζουμε όλους τους εκπαιδευτικούς να εξερευνήσουν αυτό τον συναρπαστικό κόσμο εκπαίδευσης και να ενισχύσουν τις πρακτικές τους με την καινοτομία της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κλείστε θέση τώρα

Ειδικές τιμές για Φοιτητές, Ανέργους και Φροντιστήρια

Μορφή και Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Το σεμινάριο διαμορφώνεται ως μια σύγχρονη εκπαιδευτική εμπειρία, συνδυάζοντας διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις και ασύγχρονη μάθηση μέσω της πλατφόρμας e-Learning του i-Εκπαίδευση. Οι συμμετέχοντες θα έχουν πρόσβαση σε πλούσιο και ενημερωμένο περιεχόμενο για ένα ολόκληρο έτος.

Κατά τη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων, οι εκπαιδευτικοί θα εξερευνήσουν πρακτικές εφαρμογές των Μοντέλων GPT και θα συζητήσουν τις προκλήσεις και τις καινοτομίες στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα e-Learning θα παρέχει δραστηριότητες, εργαστήρια, πρόσθετο υλικό και αξιολογήσεις, ενισχύοντας την κατανόηση και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων. Η ασύγχρονη πρόσβαση επιτρέπει ευελιξία στη μάθηση, ενώ η συνεχής ενημέρωση του περιεχομένου αντικατοπτρίζει τις τελευταίες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Με αυτό τον τρόπο, το σεμινάριο προσφέρει μια ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη εκπαιδευτική εμπειρία, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να εφαρμόσουν αυτές τις νέες γνώσεις στη δική τους εκπαιδευτική πρακτική.

Μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου “Δημιουργία Εκπαιδευτικών Περιεχομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη” οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

Επίπεδο Γνώσεων:

 • Να κατανοούν τη βασική λειτουργία της Τεχνητής Νοημοσύνης και των Μοντέλων GPT.
 • Να αναγνωρίζουν τους τρόπους χρήσης των GPT στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Επίπεδο Δεξιοτήτων:

 • Να δημιουργούν σχέδια μαθήματος με τη χρήση GPT για να κάνουν την διδασκαλία πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική.
 • Να δημιουργούν πρωτότυπο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, όπως ασκήσεις, κείμενα, εκπαιδευτικά σενάρια παιχνιδοκεντρικής μάθησης εστιασμένα στις ανάγκες των μαθητών τους.
 • Να αξιοποιούν τις δυνατότητες των GPT μοντέλων για την ανασκευή κειμένων και αξιολόγηση των μαθητών

Επίπεδο Στάσεων:

 • Να αναπτύξουν θετική στάση προς τη χρήση ΤΝ και GPT ως εργαλείων εκπαίδευσης για την βελτίωση της διδασκαλίας τους.

Ενότητα 1: Εισαγωγή στη Δημιουργία Εκπαιδευτικών Περιεχομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη

 • 1.1 Σημασία και Συνεισφορά της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση
 • 1.2 Εισαγωγή στα Μοντέλα GPT
  • 1.2.1 Τί είναι τα Μοντέλα GPT – Η αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση
  • 1.2.2 Πώς γίνεται η σύνδεση (ChatGPT, Bard, Bing AI)
  • 1.2.3 Προγραμματισμός
  • 1.2.4 Υποβολή
  • 1.2.5 Απάντηση

Ενότητα 2: Βελτιστοποιώντας τη Διδασκαλία με το GPT

 • 2.1 Κάνω το GPT βοηθό μου στην διδασκαλία
  • 2.2.1 Σχεδιασμός Πλάνου Μαθήματος και Χρονοδιαγράμματος
 • 2.2 Δημιουργία Περιεχομένου – Παραγωγή Ασκήσεων και Ερωτήσεων
  • 2.2.1 Δημιουργία Ασκήσεων Πολλαπλών Επιλογών/Κλειστού Τύπου
  • 2.2.2 Σύνθεση Περιλήψεων Κειμένου
  • 2.2.3 Εξαγωγή Δεδομένων από κείμενο
 • 2.3 Δημιουργία Αξιολογητικών Εργαλείων
  • 2.3.1 Δημιουργία Ρουμπρίκας Αξιολόγησης
  • Ανατροφοδότηση και Μαζική Ανατροφοδότηση
 • 2.4 Ενδιαφέρουσες Μαθησιακές Εμπειρίες
  • 2.4.1 Τρόποι Εμπλοκής/Παιχνίδια για Ενδιαφέρον
  • 2.4.2 Φανταστικοί Διάλογοι και Επικοινωνία
  • 2.4.3 Προσαρμογή ύφους κειμένου
 • 2.5 Προσαρμοσμένη Διδασκαλία
  • 2.5.1 “Taylor Made” θέματα
  • 2.5.2 Χρήση GPT στην Ειδική Αγωγή

Ενότητα 3: Εργαλεία και Πλατφόρμες για Δημιουργία Εκπαιδευτικών Περιεχομένων

 • 3.1 Υπάρχοντα Εργαλεία και Πλατφόρμες
  • 3.1.1 Ανάλυση Υπαρχόντων Εφαρμογών
  • 3.1.2 Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί
 • 3.2 Σχεδίαση Προσαρμοσμένων Εργαλείων
  • 3.2.1 Κριτήρια Σχεδιασμού
  • 3.2.2 Εφαρμογή και Αξιολόγηση

Ενότητα 4: Προκλήσεις και Μελλοντικές Εξελίξεις

 • 4.1 Ηθικά και Νομικά Ζητήματα στην Αυτοματοποίηση της Διδασκαλίας
  • 4.1.1 Προστασία της Ιδιωτικότητας και Δεοντολογία
  • 4.1.2 Νομοθετικά Πλαίσια και Κανονιστικές Απαιτήσεις
 • 4.2 Προκλήσεις στην Αξιοπιστία και Ακρίβεια των Εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης
  • 4.2.1 Συμπεριφορά σε Διαφορετικά Επίπεδα Εκπαίδευσης
  • 4.2.2 Ευαίσθητα Θέματα και Κοινωνικοπολιτικές Προκλήσεις
 • 4.3 Επερχόμενες Τάσεις και Καινοτομίες στον Τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Εκπαίδευση
  • 4.3.1 Ενσωμάτωση Εικονικής Πραγματικότητας και Επαυξημένης Πραγματικότητας
  • 4.3.2 Αυξημένη Συνεργασία Ανθρώπου-Μηχανής

Ενότητα 5: Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις

 • 5.1 Σύνοψη και Σημαντικά Ευρήματα
  • 5.1.1 Καταγραφή Κύριων Πτυχών της Δημιουργίας Εκπαιδευτικών Περιεχομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη
 • 5.2 Προτάσεις για Μελλοντικές Έρευνες και Ανάπτυξη
  • 5.2.1 Εξέλιξη Εφαρμογών και Εργαλείων
  • 5.2.2 Συνεχής Βελτίωση των Αλγορίθμων και Μοντέλων
Στο σεμινάριο “Δημιουργία Εκπαιδευτικών Περιεχομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη”, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν βαθιά κατανόηση του πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη, και ειδικότερα τα μοντέλα GPT, ενσωματώνονται δημιουργικά στη διαδικασία εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί θα:

 1. Κατανοήσουν τη σημασία της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαμόρφωση σύγχρονων μοντέλων διδασκαλίας.
 2. Μάθουν τι είναι τα Γεννητικά Προσαρμοστικά Μοντέλα (GPT) και πώς αξιοποιούνται στη δημιουργία εκπαιδευτικού περιεχομένου.
 3. Αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες σχεδιασμού και δημιουργίας εξατομικευμένων μαθημάτων με τη χρήση των GPT.
 4. Εξερευνήσουν διαδραστικές μεθόδους και παιχνίδια για ενδιαφέρον και συναρπαστική μάθηση.
 5. Αντιμετωπίσουν προκλήσεις και ηθικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση.

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι έτοιμοι να ενσωματώσουν αυτές τις νέες γνώσεις και πρακτικές στο εκπαιδευτικό τους έργο, επιτυγχάνοντας πιο δυναμικές και εξατομικευμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες.

Ταυτότητα Σεμιναρίου

 • ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ
 • ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΒΙΝΤΕΟ/PDF
 • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 24/7
 • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 • ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ GPT ΜΟΝΤΕΛΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
 • ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ

Επιμέλεια/Παρουσίαση: Λαπαβίτσας Θωμάς, φιλόλογος

Ο Θωμάς Λαπαβίτσας είναι φιλόλογος, πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το 2006. Έχει εμπειρία 18 χρόνων στην ιδιωτική εκπαίδευση και από το 2013 είναι δημιουργός και υπεύθυνος του i-Εκπαίδευση, Κέντρο Διαδικτυακής Εκπαίδευσης.

Ολοκληρώνει το ΜΠΣ “Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής” στο Ελληνική Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

Το σεμινάριο διαμορφώνεται ως μια προηγμένη εκπαιδευτική εμπειρία, συνδυάζοντας διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις και ασύγχρονη μάθηση μέσω της πλατφόρμας e-Learning του i-Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν πρόσβαση σε εκτενές και ενημερωμένο περιεχόμενο για ένα ολόκληρο έτος.

Η πλατφόρμα e-Learning θα παρέχει δραστηριότητες, εργαστήρια, επιπρόσθετο υλικό και αξιολογήσεις, ενισχύοντας την κατανόηση και τις δεξιότητες των συμμετεχόντων.

Κόστος Συμμετοχής 120€ 40€ για συμμετοχή στο διαδικτυακό σεμινάριο Δημιουργία Εκπαιδευτικών Περιεχομένων με Τεχνητή Νοημοσύνη ή 35€ για προπτυχιακούς φοιτητές και ανέργους.

Η φοιτητική έκπτωση ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές

Σε όλους τους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξέταση και Πιστοποίηση εγκεκριμένη από το Κέντρο Ερευνών του Παν. Πειραιώς και την NOCN διεθνή φορέα πιστοποίησης και μέλος του Ofqual.

Κόστος εξετάσεων πιστοποίησης 60€

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέταση εδώ

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Εργαστήρι Γλώσσας έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στην εξέταση Πιστοποίησης του Εργαστηρίου (GLOBAL-ADVANCED Certificate) που διεξάγονται από την GlobalCert, Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων Ανθρώπινου Δυναμικού, μέλος της NOCN Group και την διασφάλιση αξιοπιστίας της εξέτασης από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η εξέταση διεξάγεται Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου. Κόστος για την συμμετοχή ενός υποψηφίου στην εξέταση GLOBAL-ADVANCED Certificate είναι 60€ (πλέον του κόστους συμμετοχής).

Η διαδικασία της εξέτασης περιλαμβάνει 25-30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στην ύλη του Εργαστηρίου που μελετήσατε. Βάση επιτυχίας θεωρείται το 70% και υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης ΔΩΡΕΑΝ.

Η εξέταση διεξάγεται Online με tele-proctoring (τηλε-επιτήρηση) και διαρκεί 50 λεπτά.

Το Πιστοποιητικό GLOBAL-ADVANCED που θα λάβουν οι επιτυχόντες φέρει το λογότυπο της GlobalCert και τις σφραγίδες του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της NOCN Group.

Δείτε το πρότυπο της πιστοποίησης εδώ: Advanced Certificate – Πρότυπο Πτυχίο

Η συμμετοχή στην εξέταση GLOBAL-ADVANCED Certificate είναι προαιρετική. Όσοι από τους συμμετέχοντες του Εργαστηρίου δεν συμμετέχουν σε αυτή θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Εργαστηρίου από το i-Εκπαίδευση.