Το πρώτο Online Εργαστήρι Διδασκαλίας, Διόρθωσης Γραπτών και Δημιουργίας Κριτηρίων Αξιολόγησης στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Λυκείου!

Έναρξη Εργαστήρι Διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών Λυκείου: 3 Οκτωβρίου 2022

Εξ' αποστάσεως Εργαστήρι με Θεωρία Διδασκαλίας & Πρακτική Εξάσκηση διόρθωσης και Δημιουργίας Γραπτών

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητικό και οι φιλόλογοι που το διδάσκουν συχνά πρέπει να προσαρμόζουν την διδασκαλία τους σε νέα δεδομένα. Αυτό σε συνδυασμό με τις συχνές αλλαγές καθιστούν την σωστή ενημέρωση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, ώστε να μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τους μαθητές τους.

Tο Online Εργαστήρι Αρχαίων Ελληνικών Λυκείου – Διδασκαλία, Διόρθωση και Δημιουργία Κριτηρίων Αξιολόγησης αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση επιμόρφωσης των φιλολόγων θεωρητική και πρακτική, που διδάσκουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο.

Στο Εργαστήρι θα αναζητήσουμε θεωρητικές προσεγγίσεις της διδασκαλίας του και θα προχωρήσουμε και σε πρακτικές. Μέσα από διαδραστικές παρουσιάσεις και δραστηριότητες θα μάθουμε: την σωστή διδακτική προσέγγιση και διόρθωση γραπτών και πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργεί τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης με την επιστημονική επιμέλεια του φιλολόγου Δημήτρη Νάτση.

Κλείστε θέση τώρα

Ειδικές τιμές για Φοιτητές, Ανέργους και Φροντιστήρια

Στόχοι και Περιεχόμενο Σεμιναρίου

 

Το Εργαστήρι διαρκεί 7 εβδομάδες, διεξάγεται εξ ολοκλήρου διαδικτυακά. Κάθε Εβδομάδα περιλαμβάνει θεωρητικό και πρακτικό μέρος.

Μετά το τέλος του οι συμμετέχοντες θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις για τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις διδασκαλίας τους μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών στο Λύκειο, θα προσαρμοστούν στις πρόσφατες αλλαγές και θα αναπτύξουν δεξιότητες σωστής διόρθωσης και δημιουργίας Κριτηρίων Αξιολόγησης και Προσομοίωσης Πανελληνίων Εξετάσεων στο μάθημα Αρχαίων Ελληνικών.

Ταυτότητα Σεμιναρίου

  • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 7 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
  • ΜΟΡΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ/PDF
  • 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ
  • ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΖΩΝΤΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 24/7
  • ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
  • ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΓΡΑΠΤΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
  • ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ

Η παρουσίαση και η επιστημονική επιμέλεια του υλικού έγινε από τον φιλόλογο Δημήτρη Νάτση

O Δημήτρης Νάτσης γεννήθηκε στην Aθήνα τό 1979. Έχει σπουδάσει κλασική φιλολογία στό Ε.Κ.Π.Α. και υπαρξιακή φιλοσοφία – ορθόδοξη θεολογία.

Διετέλεσε επί μία δεκαετία (2006-2016) ακαδημαϊκός υπεύθυνος στά αρχαία ελληνικά του φροντιστηριακού ομίλου «Διακρότημα». Αποχώρησε, για καθαρά εκπαιδευτικούς καί ερευνητικούς λόγους. Συνεχίζει και είναι συνεργάτης της διαδικτυακής πλατφόρμας “Lexigram” που ασχολείται με τις εκφάνσεις τις ελληνικής γλώσσας.

Είναι εισηγητής σεμιναρίων για τα Αρχαία Λυκείου στο LEXIGRAM. Παραδίδει σεμιναριακά μαθήματα σε φοιτητές και εκπαιδευτικούς ως προς την διδακτική της αρχαίας ελληνικής γλώσσας. Συνέγραψε και εξέδωσε αρκετά βιβλία που αφορούν την γλώσσα και την παράδοσή μας. Στην προσέγγιση των αρχαίων κειμένων, είτε ως προς την μετάφραση είτε ως προς την ερμηνεία τους, ακολουθεί τον κλασικό αρχαϊκό τρόπο, συνεχίζοντας την γραμμή που χάραξαν μεγάλοι Έλληνες φιλόλογοι των δύο προηγούμενων αιώνων, προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις του μαθήματος στις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αλλαγές.

Έργα του ιδίου
-Χειμασμός, Δοκίμια για τόν ρόλο τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης στήν ἀνατροπή τοῦ σύγχρονου χειμασμοῦ, ἐκδ. Ἐλληνοεκδοτική 2017.

-Αρχαία Ελληνική Θεματογραφία γιά τήν Β’ καί Γ’ Λυκείου, εκδ. andy’s pubishers, Αθήνα 2009.

-Αρχαία Ελληνικά Β’ καί Γ’ Λυκείου. Κριτήρια Αξιολόγησης στο Διδαγμένο Κείμενο επί του Λυσίου, Δημοσθένους, Ἰσοκράτους, Πλάτωνος, Ἀριστοτέλους, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2013.

-Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής. Κριτήρια Αξιολόγησης στο Αδίδακτο Κείμενο για την Β’ καί Γ’ Λυκείου σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας, Β’ τόμος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2 2018.

-Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής για Β΄ και Γ΄ Λυκείου σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας, Α’ τόμος, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2019.

-Συντακτικό για την αττική διάλεκτο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2019.

-Φάκελος υλικού για τα αρχαία Ελληνικά της Γ΄ Λυκείου σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας, Α΄ τόμος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2019.

-Φάκελος υλικού για τα αρχαία Ελληνικά της Γ΄ Λυκείου σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας, Β΄ τόμος, εκδ. Γρηγόρη, Αθήνα 2019.

-Πλάτων, Πρωταγόρας και Πολιτεία σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2019.

-Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια και Πολιτικά σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2019.

-Λυσίας, ὑπὲρ Μαντιθέου σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2018.

-Περικλέους Επιτάφιος, εκδ. Γρηγόρης, Αθήνα 2018.

-Συντακτικό καί Γραμματική Αρχαίας Ἑλληνικής, εκδ. Φροντιστήρια «Διακρότημα», Αθήνα 7 2016.

-Λυσίου ὑπέρ Μαντιθέου, εκδ. Φροντιστήρια «Διακρότημα», Αθήνα 10 2016.

-Φιλοσοφικός Λόγος, Πλάτων και Ἀριστοτέλης, εκδ. Φροντιστήρια «Διακρότημα», Αθήνα 10 2016.

Τα μαθήματα του Εργαστηρίου Διδασκαλίας Αρχαίων Ελληνικών Λυκείου βασίζονται στην αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Με την έναρξη του προγράμματος ο κάθε εκπαιδευόμενος αποκτά πρόσβαση στην πλατφόρμα και κάθε εβδομάδα έχει πρόσβαση σε νέο υλικό.

Παράλληλα ο εκπαιδευόμενος ασχολείται με Μελέτες Περίπτωσης. Παίρνει πραγματικά θέματα εξετάσεων και πραγματικά γραπτά μαθητών και τα διορθώνει, βασισμένος στην θεωρία που έχει μελετήσει και την εμπειρία του. Το διορθωμένο γραπτό υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας eLearning και ο υπεύθυνος του προγράμματος το αξιολογεί στέλνοντας ανατροφοδότηση με σχόλια και ενδεικτικές απαντήσεις. Στις τελικές Μελέτες Περίπτωσης ο εκπαιδευόμενος καλείται να δημιουργήσει τα δικά του κριτήρια αξιολόγησης ώστε να προσομοιάζουν στα θέματα των εξετάσεων, υποβάλλοντάς τα και έχοντας ανατροφοδότηση με σχόλια από την υπεύθυνη του προγράμματος.

Κόστος συμμετοχής στο Εργαστήρι είναι 120€ για συμμετοχή στο Εργαστήρι Αρχαίων Ελληνικών ή 99€ για φοιτητές και ανέργους.

Σε όλους τους συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής σε εξέταση και Πιστοποίηση εγκεκριμένη από το Κέντρο Ερευνών του Παν. Πειραιώς και την NOCN διεθνή φορέα πιστοποίησης και μέλος του Ofqual.

Κόστος εξετάσεων πιστοποίησης 60€

Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέταση εδώ

Η φοιτητική έκπτωση ισχύει για προπτυχιακούς φοιτητές

Το ποσό θα καταβάλλεται σε εως και 2 δόσεις. Η πρώτη με την εγγραφή και η δεύτερη πριν την έναρξη της 3ης εβδομάδας. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του ποσού θα αναστέλλεται η πρόσβαση του εκπαιδευόμενου.

Το πρόγραμμα του Εργαστηρίου περιλαμβάνει 2 προγραμματισμένες τηλεδιασκέψεις με την υπεύθυνη καθηγήτρια για σχολιασμό, ανατροφοδότηση και διάδραση.

Οι τηλεδιασκέψεις θα διεξαχθούν

ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΗΜΕΡΩΝ

Παράλληλα στην πλατφόρμα του Εργαστηρίου θα υπάρχει ανοιχτό φόρουμ και μόνιμος ενεργός σύνδεσμος για τηλεδιασκέψεις μεταξύ συμμετεχόντων 24/7.

Όλοι οι συμμετέχοντες στο Εργαστήρι Αρχαίων έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος στην εξέταση Πιστοποίησης του Εργαστηρίου (GLOBAL-ADVANCED Certificate) που διεξάγονται από την GlobalCert, Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης Προσόντων Ανθρώπινου Δυναμικού, μέλος της NOCN Group και την διασφάλιση αξιοπιστίας της εξέτασης από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Η εξέταση διεξάγεται Σάββατο, μετά την ολοκλήρωση του Εργαστηρίου. Κόστος για την συμμετοχή ενός υποψηφίου στην εξέταση GLOBAL-ADVANCED Certificate είναι 60€ (πλέον του κόστους συμμετοχής).

Η διαδικασία της εξέτασης περιλαμβάνει 25-30 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών πάνω στην ύλη του Εργαστηρίου που μελετήσατε. Βάση επιτυχίας θεωρείται το 70% και υπάρχει δυνατότητα επανεξέτασης ΔΩΡΕΑΝ.

Η εξέταση διεξάγεται Online με tele-proctoring (τηλε-επιτήρηση) και διαρκεί 50 λεπτά.

Το Πιστοποιητικό GLOBAL-ADVANCED που θα λάβουν οι επιτυχόντες φέρει το λογότυπο της GlobalCert και τις σφραγίδες του Κέντρου Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της NOCN Group.

Δείτε το πρότυπο της πιστοποίησης εδώ: Advanced Certificate – Πρότυπο Πτυχίο

Η συμμετοχή στην εξέταση GLOBAL-ADVANCED Certificate είναι προαιρετική. Όσοι από τους συμμετέχοντες του Εργαστηρίου δεν συμμετέχουν σε αυτή θα λάβουν Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Εργαστηρίου από το i-Εκπαίδευση.

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, εγγραφή και ερωτήσεις μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα:

210.897.0397 και 6981072600

ή μέσω email στο info@iekpaideysi.gr